image

Blog

Blog met tag LVV

dinsdag 04 juni 2024

Over kabinetsplannen, protest & criminaliseren hulp aan medemens

Over kabinetsplannen, protest & criminaliseren hulp aan medemens

In de nieuwsbrief lees je over kabinetsplannen en protest ertegen. Over welke meningen politieke partijen hebben, zodat je donderdag weet op wie je stemt. Je vindt betaalde en vrijwillige vacatures bij STIL en een oproep voor fondsen mee te denken over onze toekomst. Verder het verhaal van Adulaal en zijn vriendin. Ze worden aangeklaagd voor mensensmokkel, nadat ze zijn zus en andere vluchtelingen in nood, hielpen. In Europa wordt helpen van je medemens steeds meer gecriminaliseerd. (Foto: Abdulaal en zijn zus Mabroka).

donderdag 23 mei 2024

Regeerakkoord: 30 rampzalige plannen voor mensen zonder verblijfsvergunning

In het regeerakkoord staan dertig plannen om het leven van vluchtelingen en mensen zonder verblijfsvergunning moeilijker te maken. Ze worden gepresenteerd als oplossingen maar STIL verwacht dat ze veel ellende gaan opleveren. Voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren en voor de hele samenleving.

dinsdag 19 maart 2019

Nieuws over Utrechtse LVV-pilot

Vandaag tekenen Utrechtse organisaties samenwerkingsafspraken met de gemeente Utrecht rondom de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Zo ook STIL. Kern van deze afspraken is dat er niets verandert aan onze manier van werken. We blijven de huidige doelgroep op dezelfde wijze medische en sociaal- juridische ondersteuning bieden. De subsidie wordt onder dezelfde voorwaarden verstrekt door de gemeente Utrecht. Daarnaast blijft nog steeds een deel van ons werk particulier gefinancierd.