image

Blog

Blog met tag LVV

dinsdag 19 maart 2019

Nieuws over Utrechtse LVV-pilot

Vandaag tekenen Utrechtse organisaties samenwerkingsafspraken met de gemeente Utrecht rondom de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Zo ook STIL. Kern van deze afspraken is dat er niets verandert aan onze manier van werken. We blijven de huidige doelgroep op dezelfde wijze medische en sociaal- juridische ondersteuning bieden. De subsidie wordt onder dezelfde voorwaarden verstrekt door de gemeente Utrecht. Daarnaast blijft nog steeds een deel van ons werk particulier gefinancierd.