image

Blog

dinsdag 19 maart 2019

Nieuws over Utrechtse LVV-pilot

Vandaag tekenen Utrechtse organisaties samenwerkingsafspraken met de gemeente Utrecht rondom de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Zo ook STIL. Kern van deze afspraken is dat er niets verandert aan onze manier van werken. We blijven de huidige doelgroep op dezelfde wijze medische en sociaal- juridische ondersteuning bieden. De subsidie wordt onder dezelfde voorwaarden verstrekt door de gemeente Utrecht. Daarnaast blijft nog steeds een deel van ons werk particulier gefinancierd.

maandag 18 maart 2019

Opvang & Oplossingen

Opvang en oplossingen. Dat is de titel van de laatste nieuwsbrief van STIL en zegt veel over ons dagelijkse werk. Te lezen is welke oplossingen we in vijf weken tijd vonden voor diverse mensen. Ook kun je lezen hoe je ons kunt helpen aan gastadressen en meer...