image

Blog

zaterdag 31 juli 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

In 2020 kreeg opnieuw een record aantal cliënten van STIL een verblijfsvergunning. Ondanks de Corona-richtlijnen, waardoor veel hulp op afstand werd geboden, hielp STIL op vrijwel alle werkterreinen weer meer mensen dan het jaar ervoor. Over dit alles is meer te lezen in het Jaarverslag. Ook is een samenvatting bijgevoegd.