image

Organisatie

In mei 1997 is STIL statutair opgericht als stichting onder de naam Stichting Lauw-Recht. In mei 2017 zijn de statuten van STIL herijkt en is de naam officieel aangepast naar Stichting STIL Utrecht. De huidige statuten lees je hier.

STIL doet haar werk met circa 30 vrijwilligers (exclusief vrijwillige tolken en particuliere opvangbieders) en negen part-time betaalde krachten, voor in totaal iets minder dan zes fte.

Alle medewerkers van STIL krijgen hetzelfde salaris dat zich bevindt om en nabij het midden van Schaal 7 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd. Personeelskosten worden, evenals overige organisatorische kosten, grotendeels gefinancierd uit subsidie van de gemeente Utrecht. Een van de betaalde krachten werkt op projectbasis, voor diens loonkosten – en dit project - wordt aparte fondswerving gedaan.

Bestuur

Onze bestuursleden werken vrijwillig. Dit zijn op dit moment:

  • Voorzitter: Yvonne Kappers
  • Secretaris: Ralph Freeman
  • Penningmeester: Edward Ammerlaan
  • Algemeen bestuurslid: Nicole van Gemert

Stichting STIL Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Midden Nederland onder nummer: 41265934, het RSIN- nr is 808583049.