image

Lobby, PR en samenwerking

Naast het bieden van ondersteuning aan onze cliënten zet STIL zich ook in om maatschappelijke, politieke en juridische bewustwording en verandering te stimuleren.

Zo proberen we op allerlei manieren aandacht te vragen voor de problematiek waar wij en vooral onze cliënten dagelijks mee te maken hebben. Op de eerste plaats voor hoe er wordt omgegaan met mensen die een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland.

We proberen in individuele zaken problemen op te lossen door bemiddeling via al onze externe contacten zowel op medisch, juridisch als humanitair gebied. Dit kunnen professionals of deskundigen in die sectoren zijn, maar ook politici, kerken of organisaties die voor bepaalde groepen opkomen. 

Regelmatig worden samenwerkingsverbanden gecreëerd om lobby te voeren of publiciteit te vragen, soms in de vorm van een gezamenlijke brief, maar het kan ook om media-aandacht, een campagne of een actie gaan. Als dit geld kost, doen we hier aparte fondswerving voor. Het wordt dus niet betaald uit gemeentesubsidie of donateursgeld dat bestemd is voor hulp aan cliënten.

Ook zoekt en onderhoudt STIL contacten met externe partners zoals kerken en organisaties om bewustwording te creëren en ons netwerk uit te breiden om zo meer opvangplekken, vrijwilligers, donateurs en andere steun te kunnen vinden.

Wil je op de hoogte blijven? Volg dan hier onze blog of meld je onderaan de pagina aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.