image

Blog

dinsdag 24 juli 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

In 2017 kregen 42 cliënten van STIL een verblijfsvergunning. STIL begeleidde meer dan 200 mensen sociaal-juridisch en hielp meer dan 500 mensen met het verkrijgen van medische zorg. Een record aantal mensen vroeg om opvang. We konden helaas veel mannen daaraan niet helpen. Wel konden we vrijwel alle vrouwen op de wachtlijst voor BBB aan tijdelijke logeerplekken helpen. Lees hierna het Jaarverslag.