image

Blog

zaterdag 31 oktober 2020

Nieuwsbrief oktober en interview Jane

Nieuwsbrief oktober en interview Jane

In de oktobernieuwsbrief lees je over het pleidooi voor (her-)openen van de Corona-daklozenopvang, hard nodig gezien het aantal besmettingen en het aantal buitenslapers. Ook nieuws over vier verblijfsvergunningen en het record aantal vergunningen in 2019, met een link naar het Jaarverslag. Daarnaast een uitgebreid interview met Jane (zie foto) die met haar dochter op verschillende gastadressen verbleef.