image

Visie en missie

Sinds de oprichting van STIL als Stichting in mei 1997, zijn de visie, missie en werkwijze op hoofdlijnen gelijk gebleven.

Visie

STIL kiest er, als een van de weinige organisaties in Nederland, heel bewust voor om ondersteuning te bieden aan alle ongedocumenteerden. We maken daarbij geen onderscheid op basis van achtergrond of reden waarom iemand naar Nederland is gekomen. Dit komt voort uit de visie die de grondslag van de organisatie vormt: het recht op keuzevrijheid met onvoorwaardelijk behoud van mensenrechten. Concreet betekent dit voor STIL dat iedereen in Nederland minimaal de mogelijkheid moet hebben op/ toegang moet krijgen tot:

- een veilige plek;
- een dak boven het hoofd;
- het samen zijn met familie;
- basisvoorzieningen als eten, drinken, kleding;
- medische zorg;
- juridische bijstand;
- onderwijs en de kans zichzelf te ontwikkelen;
- een zinvolle invulling van de dag;
- het voorzien in eigen levensonderhoud.

Missie

De missie van STIL is het waarborgen van de keuzevrijheid en rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Het bieden van individuele begeleiding zien wij als onze primaire taak. Daarnaast streven we ernaar om misstanden die we in de hulpverlening tegenkomen, kenbaar te maken zodat we maatschappelijke, politieke en juridische bewustwording en verandering kunnen stimuleren.

Werkwijze

Zoals het in de statuten al staat omschreven, en zoals het nu, ruim twintig jaar later, nog immer het geval is, geven we deze doelstellingenvorm door middel van het draaien van wekelijkse spreekuren, te weten een sociaal-juridisch spreekuur, een medisch spreekuur en een daklozenspreekuur. Klik hier voor meer informatie over de spreekuren.

We bieden individuele hulp, begeleiding en advies, en pogen daarnaast via samenwerking, publiciteit, actie en lobby mensen te informeren over onze doelgroep om zo op te komen voor hun belangen.

Solidair, onafhankelijk en kritisch

Wij voelen ons verbonden met onze cliënten en de problematiek waar zij mee worden geconfronteerd. Daarom staan wij solidair, onafhankelijk en kritisch naast hen. Wij steunen cliënten om een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen. Daarin doen we geen concessies aan onze visie: wij zijn niet gebonden aan een overheid, religie of economisch belang. We zijn erg blij met de institutionele en particuliere steun die wij ontvangen, maar als maatschappij-kritische organisatie beslissen wij onafhankelijk van onze donateurs. We reflecteren daarom vanuit onze eigen visie en overtuiging op bestaande systemen en regels, in plaats van deze als vanzelfsprekend aan te nemen. Zo stellen wij onszelf voortdurend de vraag of ons werk nog steeds in lijn is met waar STIL voor staat.

Klik hier voor de statuten van STIL

Klik hier voor het officiële visiedocument van STIL