Al 25 jaar solidair met mensen zonder verblijfsvergunning

Visie

STIL biedt al 25 jaar hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Wij staan voor individuele keuzevrijheid en zijn daarom van mening dat ieder mens moet kunnen gaan en staan waar hij of zij wil, met behoud van basisrechten. Overal, altijd, voor iedereen.

Dat betekent niet alleen een veilige plek met eten, drinken, kleding en een bed om te slapen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot medische zorg en juridische bijstand. Net als onderwijs, de kans om jezelf te ontwikkelen en te werken om zo te voorzien in eigen levensonderhoud.

Missie

De missie van STIL is het waarborgen van de keuzevrijheid en rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Het bieden van individuele begeleiding zien wij als onze primaire taak. Daarnaast streven we ernaar om misstanden die we in de hulpverlening tegenkomen, kenbaar te maken zodat we maatschappelijke, politieke en juridische bewustwording en verandering kunnen stimuleren.

Doelgroep

STIL is er voor de groep wiens rechten in Nederland het meest worden geschonden; mensen zonder verblijfsvergunning. We maken hierbij geen onderscheid in achtergrond of motieven voor het verblijf. Veel mensen die bij STIL aankloppen hebben een asielachtergrond, maar het kan ook gaan om slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld of mensen die hier tientallen jaren geleden als arbeidsmigrant naartoe kwamen.

Wat kan jij doen?

De hulpvragen van mensen die naar STIL komen zijn heel verschillend. Daarom helpen wij op zoveel mogelijk manieren. Jij kunt hier ook een bijdrage aan leveren zodat mensen zonder verblijfsvergunning de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Doneer via onze website, vraag naar de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of het bieden van (nood)opvang .

image

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

We sturen eens per maand een update over STIL