image

OVER STIL

STIL biedt al meer dan twintig jaar hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. Wij staan voor individuele keuzevrijheid en zijn daarom van mening dat ieder mens moet kunnen gaan en staan waar hij of zij wil, met behoud van basisrechten. Overal, altijd, voor iedereen. Dat betekent niet alleen een veilige plek met eten, drinken en een bed om te slapen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot medische zorg en juridische bijstand.

In Nederland bieden diverse organisaties hulp aan mensen die zich tijdelijk of permanent hier willen vestigen. Voor mensen zonder verblijfsvergunning zijn de mogelijkheden om hulp te krijgen echter beperkt. Zij mogen volgens de wet niet in hun eigen onderhoud voorzien; ze mogen niet werken (betaald noch onbetaald) en niet studeren, ze kunnen zich niet verzekeren, geen kamer huren en mogen meestal geen gebruik maken van reguliere daklozenvoorzieningen. Welke rechten mensen zonder verblijfsvergunning wel hebben is vaak onbekend bij hulpverleners en bij ongedocumenteerden zelf. Daarom informeert STIL cliënten en betrokkenen over rechten en mogelijkheden en bieden wij individuele begeleiding op humanitair, medisch, en juridisch vlak. Bovendien proberen we om maatschappelijke, politieke en juridische bewustwording en verandering te stimuleren.