image

Doelgroep

Wie helpen wij?

STIL kiest er, als een van de weinige organisaties in Nederland, heel bewust voor om ondersteuning te bieden aan alle ongedocumenteerden. We maken daarbij geen onderscheid op basis van achtergrond of reden waarom iemand naar Nederland is gekomen. Dit komt voort uit de visie die de grondslag van de organisatie vormt: het recht op keuzevrijheid met onvoorwaardelijk behoud van mensenrechten.

Veel mensen die bij STIL aankloppen zijn vluchtelingen. Zij hebben Nederland om bescherming gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. Meestal komt dit omdat het asielverhaal als ‘ongeloofwaardig’ wordt bestempeld. Dit wordt echter al snel gezegd als mensen in de ogen van Justitie onvoldoende bewijs kunnen aanleveren om hun verhaal te onderbouwen. Hierbij wordt in onze ogen een te zware bewijslast bij de vluchteling neergelegd. Ook krijgen mensen onvoldoende steun en mogelijkheid dit bewijs te verkrijgen. Bovendien wordt amper rekening gehouden met de impact van alles wat mensen in land van herkomst en op de vlucht hiernaartoe hebben meegemaakt. Evenals als de vele culturele, maatschappelijke en bestuurlijke verschillen tussen Nederland en de landen waar mensen vandaan komen. Dat dit onterechte afwijzingen tot gevolg heeft, blijkt wel uit de grote hoeveelheid mensen die, soms jaren later, met nieuwe bewijzen en goede begeleiding alsnog asiel krijgt.

Na afwijzing van hun asielverzoek worden mensen vaak vanuit het AZC op straat gezet met de boodschap dat ze Nederland moeten verlaten. Het gebeurt regelmatig dat mensen vervolgens worden opgepakt door de politie en in vreemdelingenbewaring terecht komen. Wanneer blijkt dat mensen niet kunnen worden uitgezet, bijvoorbeeld omdat hun land van herkomst onveilig is, hen niet accepteert of omdat ze geen reisdocumenten kunnen krijgen, worden ze vaak weer op straat gezet. Ook zijn er mensen die zelf uit het AZC vertrekken omdat de dreiging van uitzetting boven hun hoofd hangt. Deze uitzetting kan al plaats vinden voordat de procedure definitief is beëindigd.

Behalve de mensen die na afwijzing van hun asielverzoek op straat belanden, helpen we ook mensen die nooit asiel hebben gevraagd. Denk hierbij aan slachtoffers van mensenhandel, mensen die voor hun verblijfsvergunning afhankelijk waren van hun partner waarmee ze (bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld) niet meer samen zijn, mensen wiens visum is verlopen of mensen die hier tientallen jaren geleden als arbeidsmigrant naartoe kwamen.

Wij werken samen met verschillende instanties en individuen om onze cliënten te helpen. Via onze website, nieuwsbrief en social media houden we betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen. Schrijf je onderaan op deze pagina in voor onze maandelijkse nieuwsbrief of klik hier als je ons wil helpen.