image

Over kabinetsplannen, protest & criminaliseren hulp aan medemens


Hulp aan medemens steeds meer gecriminaliseerd, lees Abdulaals verhaal

Over kabinetsplannen, verzet, vacatures en internationale ellende

In de nieuwsbrief van mei lees je over de kabinetsplannen en protest ertegen. Over welke meningen politieke partijen hebben, zodat je donderdag beter kunt kiezen op wie je stemt. En (dan eindelijk) het verhaal van Abdulaal en Martine die gevangenisstraf kunnen krijgen omdat ze zijn zus en andere vluchtelingen in nood, hielpen.
Oproep aan fondsen mee te denken over toekomst hulp aan ongedocumenteerden

In de nieuwsbrief vind je ook een oproep voor (lokale en landelijke) fondsen en financierders. Hoe gaan de organisaties verder als de LVV-financiering wegvalt? De hoop is dat zij mee willen zoeken naar oplossingen. Om te voorkomen dat er 2500 'ongedocumenteerde' mensen op straat komen die nu in vijf steden onderdak krijgen. 

Vaak leidt begeleiding van deze mensen tot 'oplossingen' en toekomstperspectief. Velen krijgen een verblijfsvergunning of keren vrijwillig terug naar hun land van herkomst. In Utrecht wordt zelfs voor 80% een oplossing bereikt en van de (herhaalde) asielverzoeken is er een positief resultaat van 96%. Het is dus duidelijk effectieve en zinvolle hulp. Desondanks wil het kabinet in oprichting stoppen met de rijksfinanciering van gemeentelijke opvang en begeleiding.

Hoe gaat 't met Abdulaal, Martine en Mabroka?

Op en in diverse sociale en reguliere media kon je eerder het verhaal van Abdulaal al horen. Hij ging in november met zijn vriendin op pad naar Litouwen en Letland om zijn zus daar te redden. Die was daar achtergelaten door mensensmokkelaars. 

Nadat ze ook andere vluchtelingen in nood wilden redden, werden ze aangehouden en opgesloten. Hoe het verder afliep lees je in de nieuwsbrief. Het verhaal is nog niet afgelopen want ze zullen nog voor de rechter moeten verschijnen in Letland. Ze zouden gevangenisstraf kunnen krijgen wegens mensensmokkel. 

Hulp aan medemens meer en meer gecriminaliseerd

Dit is een voorbeeld dat in andere landen in de EU al dagelijkse praktijk is en waar wij straks in Nederland ook mee te maken kunnen krijgen, dankzij een Europese richtlijn waar de landen het al over eens zijn en die straks wet moet worden in die landen.

Dit en meer lees je via deze link in de nieuwsbrief van mei van STIL. Wil je elke maand de. nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje aan info@stil-utrecht.nl