image

Nieuws over Utrechtse LVV-pilot


Gemeente Utrecht start pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Hoe zit het met STIL ?

Vandaag  tekenen Utrechtse organisaties samenwerkingsafspraken met de gemeente Utrecht rondom de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Zo ook STIL. Kern van deze afspraken is dat er niets verandert aan onze manier van werken. We blijven de huidige doelgroep op dezelfde wijze medische en sociaal- juridische ondersteuning bieden. De subsidie wordt onder dezelfde voorwaarden verstrekt door de gemeente Utrecht. Daarnaast blijft nog steeds een deel van ons werk particulier gefinancierd.

Lees hier over onze overwegingen en hoe ons besluit ​een bijdrage te leveren aan de pilot, tot stand kwam.