image

Blog

Blog met tag rechtsbijstand

woensdag 20 november 2019

Bezuinigingen rechtsbijstand asielzaken zorgelijk

Bezuinigingen rechtsbijstand asielzaken zorgelijk

Juridische steun aan asielzoekers is straks niet meer voldoende, nu de regering besloten heeft dat de voorgenomen bezuinigingen op de vergoeding van die rechtsbijstand doorgaan. Asieladvocaten uiten serieuze kritiek. STIL is bang dat vluchtelingen hierdoor nog moeilijker asiel zullen krijgen dan nu al het geval is.