image

Eindelijk het Jaarverslag van 2020


Eindelijk het jaarverslag van 2020

Opnieuw record aantal vergunningen en aantal geholpen mensen

In 2020 kreeg opnieuw een record aantal cliënten van STIL een verblijfsvergunning. Ondanks de Corona-richtlijnen, waardoor veel hulp op afstand werd geboden, hielp STIL op vrijwel alle werkterreinen weer meer mensen dan het jaar ervoor. Over dit alles is hier meer te lezen in het Jaarverslag.
Ons werk in 2020 samengevat 

Via deze link is een samenvatting van het jaarverslag bijgevoegd. In enkele grafieken en tabellen kun je inzicht krijgen in ons werk, het aantal geholpen mensen op de diverse werkterreinen en de verschillende soorten steun die we kregen. Ook is een vergelijking te zien met hulp die we in voorgaande jaren boden.

Mede mogelijk gemaakt door…

Al deze hulp konden we bieden dankzij vele mensen die zich op verschillende manieren ingezet hebben. Zoals vrijwilligers, gastadressen, donateurs, fondsen, gemeente Utrecht en andere trouwe partners. Jullie zijn onmisbaar voor ons werk! Dank voor de steun & samenwerking!

Jaarrekening

De jaarrekening ligt helaas nog ter controle bij de accountant. Wegens ziekte en vertrek van collega’s liep de publicatie enige vertraging op. Fondsen ontvangen zo snel mogelijk een (project-)verantwoording. De jaarrekening zal tevens op de website gepubliceerd worden, zodra de goedkeuring van de accountant binnen is. Dit kan elk moment gebeuren. Vragen hierover kunnen gemaild worden naar fondswerver Margreet Jenezon via: margreet@stil-utrecht.nl. Indien gewenst, kunnen via deze weg tevens vragen aan de penningmeester gesteld worden.