image

Jaarverslag STIL en actuele oproepen


Jaarverslag van de werkzaamheden van STIL in 2017

Veel mensen vragen om opvang, veel verblijfsvergunningen

In 2017 kregen 42 cliënten van STIL een verblijfsvergunning. STIL begeleidde meer dan 200 mensen sociaal-juridisch en hielp meer dan 500 mensen met het verkrijgen van medische zorg. Een record aantal mensen vroeg om opvang. We konden helaas veel mannen daarmee niet helpen. Wel konden we alle vrouwen op de wachtlijst voor BBB aan tijdelijke logeerplekken helpen. Lees hier de nieuwsbrief van juli met korte highlights uit het verslag, en een link naar het gehele Jaarverslag. De jaarrekening is elders op de website te vinden.