image

Bezuinigingen op rechtsbijstand asielzoekers zorgelijk


Bezuinigingen op rechtsbijstand asielzoekers gaan door!

Juridische hulp aan vluchtelingen straks 'te weinig en te laat'

Rechtsbijstand aan asielzoekers is straks niet meer voldoende, nu de regering besloten heeft dat de voorgenomen bezuinigingen op de vergoeding van die rechtsbijstand doorgaan. STIL vindt dit heel zorgelijk. Asieladvocaten uiten serieuze kritiek. 

Vrijdag 15 november werd bekend dat de aangekondigde staking van advocaten die gesubsidieerde/gefinancierde rechtsbijstand verlenen niet doorgaat omdat de regering extra geld beschikbaar stelt. Diezelfde dag kwam de staatssecretaris echter met een brief waarin staat dat bezuinigingen op vergoeding van rechtsbijstand aan vluchtelingen in de asielprocedure, wel doorgaan! 

STIL is bang dat vluchtelingen hierdoor in de problemen komen en nog moeilijker of minder snel asiel zullen krijgen dan nu al het geval is. Advocaten die onze cliënten bijstaan in (herhaalde) asielzaken, doen nu al een groot deel van het werk vrijwillig of tegen veel te lage vergoeding. Dat wordt straks nog erger. De meeste vluchtelingen kunnen dit zelf niet betalen.

Begeleiding bij de asielaanvraag
Het gaat vooral om de voorbereidingen van asielaanvragen. Om te zorgen dat mensen voldoende begrijpen hoe het systeem werkt, voldoende relevante bewijzen en onderbouwing hebben voor hun asielverzoek, de nodige steun krijgen ter voorbereiding van een gehoor en begeleid worden bij de correcties en aanvullingen die vaak nodig zijn op het rapport van het asiel-gehoor (interview over asielmotieven).

Die correcties en aanvullingen zijn vaak van groot belang. Omdat eventuele fouten later meestal niet meer rechtgezet kunnen worden. Ook kan belangrijke informatie vaak in een later stadium niet alsnog 'ingebracht' worden. 

Kritiek asieladvocaten
Pas in een later stadium krijgen vluchtelingen rechtsbijstand vergoed. Da
t zal pas zijn op het moment dat de IND heeft laten weten het asielverzoek te willen afwijzen. (In vakjargon: op het moment dat de IND het voornemen tot afwijzing van de asielaanvraag heeft uitgebracht).

De Vereniging Asieladvocaten en -juristen (VAJN) schrijft op haar blog: "De advocaat zou dan binnen één dag de cliënt moeten ontmoeten, diens vertrouwen zien te winnen, het hele dossier lezen, fouten in de rapporten corrigeren, eventueel bewijs verzamelen én een zienswijze schrijven. Dat is onbegonnen werk".


Rechtsbijstand straks 'te weinig en te laat'
De VAJN vindt dit 'problematisch omdat een aanzienlijk deel van de asielzoekers zonder die rechtsbijstand niet in staat zal zijn om hun asielrelaas deugdelijk en volledig voor het voetlicht te brengen', zo meldt de Vereniging op haar weblog.

"Zij hebben maar één kans om hun verhaal te vertellen, namelijk bij het nader gehoor. Rechtsbijstand na het voornemen, waarin nog wel wordt voorzien, is te weinig en te laat", aldus de VAJN.

Volgens asieladvocate mr Terpstra kun je niet spreken van 'bezuinigingen' omdat het de staat uiteindelijk meer geld zal gaan kosten.

Lees hier de kritiek van de beroepsvereniging van asieladvocaten en hier die van VluchtelingenWerk Nederland.