image

Pardongezin wacht al tien maanden op uitspraak rechter


Utrechtse kinderen op demonstratie voor rechtvaardige regeling, Groningen 23 september 2021

 

Al elf jaar in Nederland, nog geen verblijfsvergunning

Gezin wacht al tien maanden op uitspraak rechter 'kinderpardon'

Een gezin met drie kinderen wacht al sinds de zitting van de rechtbank in maart op een uitspraak in hun procedure voor langdurig verblijvende kinderen (‘kinderpardon’). Ze wonen in februari elf jaar in Nederland.

Volgens de IND waren ze ‘te lang buiten beeld’. Zoals zovele gezinnen waren ze in die tijd wel bekend bij de scholen, sportclubs, artsen, gemeente en STIL. Maar dat telt voor de IND in deze procedures niet mee. Ze waren langer dan drie maanden uit het zicht van de rijksoverheid en in die tijd volgens de IND ‘niet beschikbaar’ voor vertrek.

Twee andere gezinnen toch niet 'te lang buiten beeld'

Twee andere gezinnen die STIL kent, in dezelfde situatie, kregen wel een verblijfsvergunning. De rechter bepaalde in hun zaak dat een andere termijn dan drie maanden moest gelden, namelijk een veel ruimere termijn dat ze ‘buiten beeld’ van de rijksoverheid mochten zijn geweest*. Ze waren ook in eerste instantie door de IND afgewezen en kregen later dankzij de rechter alsnog een verblijfsvergunning.

Dit veroorzaakte veel spanning en hoop bij de andere gezinnen maar de meeste zitten in een andere situatie. Bij enkele gezinnen leek het echter wel of ze in een vergelijkbare situatie zaten* als de twee die positief nieuws kregen. Maar daarover verschilden advocaten en IND van mening. De rechters deden daarom nader onderzoek.

Meervoudige Kamer kan elk moment met uitspraak komen

In het geval van het gezin met de drie kinderen, liet de rechter nu weten te willen wachten op een uitspraak van de zogenoemde Meervoudige Kamer die zich over de zaak buigt. Elk moment kan de uitspraak komen. Dit liet de advocaat vandaag aan het gezin weten.

 

Andere juridische vraag: Zijn de gevolgen van een buiten-beeld-afwijzing niet 'onevenredig' zwaar?
Een andere juridische vraag die op dit moment bij rechters, IND en langdurig verblijvende kinderen speelt, gaat over wat een kind wel of niet verweten mag worden en of zo'n tegenwerping in sommige gevallen niet 'onvenenredig' zwaar uitpakt voor een kind. 

Recentelijk (eind november) won een kind haar beroep bij de rechter. De rechter vond dat het belang van het kind niet voldoende is afgewogen tegenover de tegenwerping of het verwijt dat ze 'te lang buiten beeld' zou zijn geweest. Het was tenslotte niet de keus van het kind de opvang te verlaten (dit in de woorden van de webredactie) en de rechter vroeg zich af of dit geen 'onevenredig zware gevolgen' heeft voor het kind. De IND moet een nieuwe beslissing nemen. 

Humanitaire verblijfsvergunning

Aanvulling: Zojuist (23/1) laat Defence for Children weten dat dit laatstgenoemde gezin een verblijfsvergunning kreeg. Niet op grond van de afsluitingsregeling (terwijl de beroepszaak hier wel om draaide bij de rechtbank) maar op humanitaire gronden. STIL kent dit gezin niet maar hoopt wel dat deze positieve uitspraak mogelijk ook voor anderen positieve gevolgen heeft. In de komende nieuwsbrief volgt meer informatie over deze zaak en de eventuele gevolgen voor andere kinderen. 

Beroep rechter gewonnen

Nog een aanvulling: Een bij STIL bekend gezin heeft een positieve uitspraak van de rechtbank Rotterdam, ze zijn eerder afgewezen omdat ze langer dan 3 maanden buiten beeld geweest zouden zijn. De rechter wees op vergelijkbare situaties van gezinnen die wel een vergunning kregen. Meer informatie volgt zodra we meer weten. Het gezin wacht in spanning op de uitspraak van de IND, die moet een nieuw besluit nemen. Zie ook over dit gezin de nieuwsbrief van januari.

Opnieuw een aanvulling over dit gezin (27 februari 2023): Dit gezin is ondanks de positieve uitspraak van de rechter in hoger beroep gegaan. Dit omdat een deel van de uitspraak niet naar hun wens was. Het deel over het gelijkheidsbeginsel wel. Zij vinden dat ze op grond van het beginsel van gelijke behandeling een vergunning moeten krijgen. De rechter vindt dat de IND beter moet uitleggen waarom dit niet gebeurd is.

De rechter is het op en ander argument niet met de advocaat van het gezin en Defence for Children eens. Zij stellen dat hier evenals bij andere gezinnen in gelijke situatie, de drie jaar en drie maanden-termijn zou moeten gelden. De rechter vindt, evenals de IND, van niet. Dit is het aspect waartegen de advocaat in hoger beroep gaat. 

Laatste stand van zaken bij STIL bekende pardonkinderen

Lees hier de laatste stand van zaken over de bij STIL bekende kinderen die een aanvraag deden voor de afsluitingsregeling. Dit stuk werd geschreven voor de januari-nieuwsbrief dus is via die weg ook te vinden.

 

* Als mensen pas buiten beeld raakten nadat ze het AZC al verlaten hadden (als ze dan pas een laatste afwijzing kregen), zou volgens die rechters een termijn van 3 jaar en 3 maanden moeten gelden, binnen die termijn moeten mensen weer in beeld komen van de rijksoverheid. Dit in plaats van de in de afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen gehanteerde termijn van 3 maanden. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij een advocaat of Defence for Children.