Grenzen aan mensenrechten     

In de laatste maanden van 2016 had STIL te maken met een recordaantal mensen dat op straat stond en om opvang vroeg. Hierover en over ons werk, cijfers, ontwikkelingen en financiën kun je meer lezen in ons Jaarverslag. 

STIL hielp in 2016 meer dan duizend mensen zonder verblijfsvergunning op medisch, juridisch en humanitair gebied. Opnieuw nam het aantal cliënten en noden op alle terreinen toe.

Record aantal mensen op straat

Vooral in het laatste half jaar klopten heel veel mensen bij STIL aan om hulp die op straat stonden zonder toegang tot werk, inkomen of onderdak. Terwijl het aantal verzoeken om opvang zo enorm toenam, konden we veel minder mensen aan opvang helpen! Dit waren zelfs honderd mensen minder dan vorig jaar. Dat komt ondermeer omdat halverwege 2016 de Bed, Bad en Brood-voorzieningen overal in het land vol raakten.

Veel nieuwe gastadressen

We konden wel veel meer mensen –vooral vrouwen- aan particuliere opvang helpen, op gastadressen bij mensen thuis. Veel particulieren boden opvang aan na oproepen op social media en in kerken. 

Subsidie en donaties

We kregen in 2016 meer subsidie van de gemeente Utrecht dan voorgaande jaren. Hiermee gaf de gemeente ons erkenning en een enorme steun om beter ons werk te kunnen doen. Ook kregen we meer steun van particuliere fondsen en donateurs. Deze steun is (ook) onmisbaar voor ons werk.