Tien verblijfsvergunningen in een maand

In een maand tijd kregen tien cliënten van STIL een verblijfsvergunning. Twee van hen waren geen juridische cliënt van STIL, maar ze kregen wel medische- en daklozenhulp van STIL. 
Het betreft vijf mensen die alsnog asiel kregen en drie zogenoemde Chavez-zaken. Dit zijn ouders die de zorg dragen voor een Nederlands kind. In de volgende nieuwsbrief lees je meer over Umar die al heel lang bekende is van STIL en regelmatig met zijn dochtertje Tess op STIL langskomt. 
Lees hier de nieuwsbrief ''nieuwe stijl'' van augustus.
Omdat het eerder niet lukte de nieuwsbrief op de site te zetten, volgen voor onze trouwe lezers, hier ook de links naar de nieuwsbrieven van juni en juli jl.