Straatnieuws & opvangnieuws in de STIL-nieuwsbrief

Donderdag 6 april gaat de campagne WAY TO STAY van start. WAY TO STAY vraagt aandacht voor de gevolgen van de Dublinverordening, de afspraken tussen Europese landen die bepalen dat mensen niet zomaar asiel kunnen vragen waar ze zelf willen. Dit kunnen ze alleen in het eerste land waar ze voet aan wal zetten in de EU. Terwijl de opvangvoorzieningen en kansen op verblijfsrecht in die landen niet gelijk zijn.Voor de start van de campagne hebben we nog hulp nodig bij het folders uitdelen vrijdag a.s. Lees meer in de opening van de bijgevoegde nieuwsbrief.Zoals gewoonlijk in de nieuwsbrief weer veel opvangnieuws, 'straatnieuws' en andere wetenswaardigheden. Nieuwe vrijwilligers en nieuwe gastadressen heet STIL van harte welkom! En ieder ander die zijn of haar kleine of grote steentje bijdraagt: Hartelijk dank!  Nieuwsbrief STIL maart 2017Lees meer Straatnieuws van STIL maart 2017