image

Steun Raad van Kerken voor afgewezen pardonkinderen


Hayk (10 jaar) op de foto, en zijn broertje Alex (8 jaar) zijn allebei in Nederland geboren. Toch is ook hun pardonaanvraag afgewezen door de IND. Ze zijn al voor de rechter verschenen en wachten nu in spanning op de uitspraak, die elk moment kan komen.

 

Vierde gezin krijgt afwijzing rechtbank

Raad van Kerken steunt de afgewezen pardonkinderen

De Raad van Kerken staat achter de kinderen die zijn afgewezen voor de afsluitingsregeling 'kinderpardon' terwijl ze hier wel al lange tijd wonen. "Het is natuurlijk precies voor dit soort families dat het kinderpardon (de afsluitingsregeling, red) - na heel veel druk van kerkelijke en andere organisaties - ingesteld werd. Het is te gek voor woorden dat nu zoveel gezinnen uit de boot vallen”. Dit zegt Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. 

De Raad van Kerken steunt dan ook de lobby van STIL, Huize Agnes en de Protestantse Gemeente Utrecht voor de 34 bij hen bekende kinderen (17 gezinnen). 

Ineke Bakker licht het standpunt van de Raad van Kerken toe: "In november 2018 heeft de Raad al zijn steun uitgesproken voor het Kinderpardon. De waardigheid en de rechten van kinderen zijn voor de Raad van groot belang. De langdurige onzekerheid en de uitzichtloze situatie, waarin deze kinderen en hun ouders verkeren, zijn zeer schadelijk voor hun ontwikkeling. De Raad pleit dan ook voor een rechtvaardige en ruimhartige interpretatie van de Afsluitingsregeling, die rekening houdt met de menselijke maat". 

Eerder kwamen de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken en de Algemene Protestantse Kerkenraad ook al met een steunbetuiging.

Buiten beeld van het rijk - In beeld van de lokale overheid

De meeste van de ons bekende gezinnen (minstens elf) zijn afgewezen op het zogenoemde 'buiten beeld'- criterium, ook wel beschikbaarheidscriterium genoemd. Volgens de criteria in de regeling mogen ze niet langer dan drie maanden 'buiten beeld' van de rijksoverheid zijn geweest. De IND noemt een aantal instanties die gezien worden als 'rijksoverheid'.

Als kinderen de gehele periode bekend waren bij scholen, leerplichtambtenaren, gemeente of burgemeester, telt dat niet mee. Dit is echter wel bij zeker veertien van de gezinnen die wij kennen het geval.

Opnieuw afwijzing van gezin dat gehele periode steun van gemeente kreeg

Gisteren kwam de vierde negatieve uitspraak van de rechtbank binnen. Dit was een erg belangrijke uitspraak, waar in spanning op gewacht werd, omdat veel anderen in dezelfde situatie zitten. Dit gezin woont al vanaf 2015 in Huize Agnes en krijgt al sinds die tijd leefgeld van de gemeente. 

Ook heeft de gemeente hun namen al willen doorgeven aan het rijk in 2015, in het kader van de toenmalige financiering door het rijk van de Bed-Bad-Brood-voorzieningen. Het rijk liet toen weten geen namen te willen, enkel aantallen. Dit zei een gemeente-ambtenaar in zijn getuigenis voor de rechter. Desondanks wordt hen tegengeworpen dat ze niet 'beschikbaar' en 'in beeld' waren.

STIL kent deze moeder en kinderen al sinds ze het AZC verlieten en kan eveneens getuigen dat ze binnen drie maanden gemeld zijn bij de gemeente. 

Rechter toont dus evenmin coulance of menselijke maat

Deze uitspraak is een grote teleurstelling voor allen. Uiteraard niet in het minst voor het gezin zelf. Hoewel de regeling erg 'rigide' (beperkt) is, en de hoop dat de IND 'coulant' zou zijn, al vervlogen was met de negatieve uitspraken (ook in bezwaar) van deze dienst, was er nog wel hoop dat de rechters 'coulant' en 'met menselijke maat' zouden kijken. Dit lijkt nu vooralsnog niet het geval.

Dit komt mede door het feit dat de rechter niet veel ruimte heeft af te wijken van de manier van beoordeling door de staatssecretaris, als die (of de IND in haar plaats) zich aan de letterlijke tekst van de regels heeft gehouden. 

In de uitspraak wordt trouwens wel een leuke suggestie gedaan voor een eventuele andere procedure voor dit gezin. 

Andere gezinnen wachten in spanning op uitspraak rechter

De vier afgewezen gezinnen, in totaal zes kinderen, kunnen nu in principe het land uitgezet worden. Ook als ze in hoger beroep gaan. 

Enkele gezinnen hebben hun rechtszitting al achter de rug en wachten in spanning op de uitspraak van de rechter, anderen wachten nog op een uitnodiging van de rechtbank. Twaalf van de ons bekende kinderen wonen tussen de tien en zestien jaar in Nederland. 

In de afgelopen twee nieuwsbrieven van STIL (zie elders op de blog) wordt uitleg en info gegeven. Je kunt hier ook de achtergrondinformatie lezen en hier het eerdere persbericht van STIL en Huize Agnes.