image

Pleidooi voor humanitair vangnet


 

Foto van Piet den Blanken: Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, tekent de verklaring, 8 maart bij station Utrecht

 

Collega-organisaties vragen politici om steun 

'Humanitair vangnet' moet er weer komen, vindt ook de SP


Afgelopen maandag ondertekende Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, in Utrecht een verklaring waarin hij zegt zich in te zullen zetten voor het herinvoeren van een humanitair vangnet, de zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Dit is de mogelijkheid voor mensen die tot nu toe steeds buiten de boot van alle regels en wetten vielen om in uitzonderlijke situaties toch kans te maken op een verblijfsvergunning. 

Eerder tekende ook Bij1 de verklaring. Later volgden Groen Links en de ChristenUnie. Zij beloven met hun handtekening zich tijdens en na de kabinetsformatie, in te zullen zetten voor herinvoering van de discretionaire bevoegdheid. De lobby voor herinvoeren van de discretionaire bevoegdheid is een initiatief van collega-organisaties ASKV, Seguro, SNDV, LOS en anderen. STIL droeg een klein steentje bij.

Uitzonderlijke situaties

Deze bevoegdheid, de mogelijkheid in uitzonderlijke situaties alsnog een verblijfsvergunning te verstrekken, lag eerder bij de staatssecretaris maar hieraan kwam begin 2019 een einde, in de strijd voor (en in ruil voor) de afsluitingsregeling kinderpardon. 

Eerder konden mensen die keer op keer buiten de boot van regels en wetten vielen, en vaak al langdurig in Nederland verbleven, hiervoor soms in aanmerking komen. Nu ligt die bevoegdheid er nog wel, maar dan aan het begin van de eerste procedure, bij de IND-directie. Hierdoor komt bijna niemand meer in aanmerking. 

Niet honderden keren maar slechts vier keer vergunning gegeven

Zo verstrekten voormalig staatssecretarissen veel meer vergunningen dan de IND nu: Klaas Dijkhoff (VVD) verstrekte 240 keer een dergelijke vergunning in een jaar tijd, Fred Teeven (VVD) 300 keer, Gerd Leers (CDA) 80 keer en Rita Verdonk (VVD), zelfs 1100 keer. In 2020 werd daarentegen - van januari tot oktober - slechts vier keer een vergunning verstrekt door de IND. 

Lees hier meer.