Foto van Romy Fernandez, demonstratie 30 juni 2020, Utrecht

NRC-journalisten concluderen na grondig onderzoek:

IND negeert bewijzen marteling Sudan

Zeker zestien vluchtelingen zijn in de afgelopen tien jaar naar Sudan uitgezet 'ondanks sterke aanwijzingen voor martelingen door de autoriteiten in Sudan', meldt de NRC vrijdag jl. Vijf van hen zouden zijn vastgezet en gemarteld. Bewijzen hiervoor werden door de IND 'herhaaldelijk' terzijde geschoven. Aldus de krant.


Onderzoek onder uitgezette mensen, artsen, organisaties en Justitie

NRC Handelsblad publiceerde vrijdag 22 januari twee artikelen, na serieus en uitgebreid onderzoek, over wat er na uitzetting naar Sudan met mensen is gebeurd. Journalisten spraken met mensen die zijn uitgezet, artsen die sporen van marteling op lichamen bevestigden, mensenrechtenorganisaties die ervaringen bevestigden en ze zagen documenten in van Justitie, via de WOB verkregen.

Samenwerking Nederland met Sudanese mensenrechtenschenders

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland, tijdens het regime van Al Bashir intensief samenwerkte met Sudanese leiders en instanties die bij mensenrechtenorganisaties bekend staan om hun ernstige gewelddaden en andere mensenrechtenschendingen, zoals de Sudanese veiligheidsdienst. Die dienst kreeg zelfs een keer een rondleiding in de Rotterdamse uitzetgevangenis (2017). De samenwerking was erop gericht makkelijker afgewezen vluchtelingen te kunnen uitzetten en migratie - de komst van mensen naar Europa- te bestrijden.

De samenwerking duurt nog voort. Het is nog onduidelijk hoe de veiligheidsdienst nu - na de val het het regime Al Bashir (2019) - werkt. Eerder bleek uit soortgelijk onderzoek van Franse journalisten (niet in NRC genoemd)dat ook na het vertrek van Al Bashir en het aantreden van de nieuwe overgangsregering ditzelfde nog gebeurde met door de EU uitgezette mensen.

Recente getuigenissen

Volgens een hoogleraar van een Amerikaanse universiteit zijn getuigenissen van schendingen, zoals over geheime detentieplekken, ook na de val van het regime bekend geworden, meldt de krant. Wel is de macht van de geheime dienst ingeperkt. 

Lees hier het nieuwsbericht en hier het achtergrondartikel uit NRC Handelsblad.

Je kunt een abonnement nemen op deze krant om dit soort onderzoek te steunen.

Dit bericht verscheen ook in de nieuwsbrief van STIL van januari 2021.