Nederland moet opvang en eten geven aan dakloze vluchtelingen

Kwetsbare mensen moeten onderdak, eten en kleding krijgen, zo stelt het Europees Comité voor Sociale Rechten in een uitspraak die vandaag bekend gemaakt werd. Dit betekent dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers en andere  mensen zonder verblijfsvergunning die op dit moment op straat staan, toegang moet bieden tot deze basale voorzieningen.Dit comité ziet toe op de naleving van mensenrechten door leden van de Raad van Europa, waaronder Nederland. De protestantse kerken dienden in 2013 een klacht in tegen Nederland vanwege de vele onuitzetbare vluchtelingen die in Nederland op straat staan, geen kant op kunnen, niet mogen werken en geen bijstand of opvang kunnen krijgen. Volgens het comité lopen deze mensen kans onherstelbare schade op te lopen en kan hun leven en menselijke waardigheid in gevaar komen als hen de toegang tot eten en onderdak ontzegd wordt.De regering, met staatssecretaris Teeven als verantwoordelijke voor dit beleidsterrein, heeft laten weten voorlopig geen opvang te zullen bieden. Eerst wil Teeven in januari met zijn Europese collega’s  overleggen hoe dit probleem aan te pakken.De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft al laten weten dat ze van mening is dat Nederland zich aan deze uitspraak dient te houden. Hoewel ze dit wel een taak van het rijk vindt en niet van de lokale overheid, zijn gemeenten –met name in de grote steden- al druk bezig met het voorbereiden van een sobere vorm van nachtopvang aan dakloze vluchtelingen. Ze willen hierover graag met Teeven in overleg.De regeringspartijen zijn het niet eens over dit onderwerp. De VVD wil vooralsnog geen opvang bieden, de PvdA wel. De PvdA wil echter niet zover gaan voet bij stuk te houden en wacht voorlopig af wat de Europese ministers in januari overeen zullen komen.