image

Meeste nieuwe daklozen per 1 april niet meer welkom in Corona-opvang


Foto van Angeliek de Jonge. De 'Stadsbrug', soms is hier Koud-Weer-opvang, nu nog tot 20 april 'Corona-noodopvang' voor alle daklozen.

 

Corona-opvang verlengd voor huidige gasten

Per 1 april niet meer voor alle daklozen Corona-opvang 


De Corona-noodopvang die de overheid op dit moment biedt aan alle daklozen, is verlengd tot 20 april, zo lang de huidige Corona-richtlijnen nog gelden. De meeste nieuwe daklozen van de doelgroep van STIL, worden echter vanaf 1 april niet meer toegelaten. Tegelijkertijd gaat de overheid wel door met het op straat zetten van -onuitzetbare- uitgeprocedeerde vluchtelingen vanuit de AZC's.

Dit werd gisterenavond bekend op een Raadsinformatiebijeenkomst over dak- en thuislozen. Daar namen behalve raadsleden en wethouder Maarten van Ooijen, allerlei daklozenorganisaties aan deel, waaronder Toevlucht, het Aanmeldloket, Villa Vrede en STIL.

Gisteren werd gemeld dat geen enkele nieuwe dakloze toegang zou krijgen vanaf 1 april. Vandaag liet de gemeente - na overleg met de organisaties- weten dat voor mensen in schrijnende situaties een uitzondering gemaakt kan worden. Ook zal de gemeente met de andere grote steden en het rijk praten om te kijken of de datum 1 april kan opschuiven. 

In Utrecht straks 12, mogelijk 25, mensen op straat, in Amsterdam meer dan honderd

Als de opvang sluit komen in Utrecht minstens 12, mogelijk 25 mensen zonder verblijfsvergunning op straat, waaronder een vrouw. Voor twaalf andere mensen die straks in aanmerking komen voor gemeentelijke opvang maar nog op de wachtlijst staan, is de opvang verlengd tot 1 mei. 

STIL vreesde dat de Corona-opvang per 1 april zou sluiten, dit is echter opgeschoven naar 20 april en nog niet zeker omdat het afhangt van de maatregelen die op dat moment gelden. De gemeente en organisaties zoeken intussen naar oplossingen voor de meest kwetsbaren. Bij de twaalf die al zeker op straat komen, zitten vier mannen van onder de 21 jaar. Zij hebben een Dublinprobleem** en om die reden sowieso geen toegang tot opvang van de lokale overheid.

Avondklok niet voor daklozen...

STIL wees de raadsleden erop dat daklozen zonder opvang zich onmogelijk aan de richtlijnen kunnen houden, een gemeente- ambtenaar wees erop dat daklozen zich niet aan de avondklok hoeven te houden (...). Ook wezen wij erop dat de mensen nergens anders terecht kunnen en geen toegang tot werk of uitkering hebben om zelf iets te regelen, laat staan te vertrekken uit Nederland, de wens van de regering. Dat vliegreizen ontmoedigd worden, vindt de regering blijkbaar niet relevant. STIL wees er ook op dat het voor vaccineren handig zou zijn het contact met deze mensen niet te verliezen. 
In Amsterdam komen mogelijk meer dan honderd mensen op straat als de opvang daar sluit. Dit alles geldt ook voor andere 'niet rechthebbenden' zoals EU-burgers. Omdat lobby nog gaande is, kan deze situatie elk moment veranderen. 

Meer bedden gevraagd buiten Corona-opvang 

Een afgevaardigde van Toevlucht vertelde gisterenavond op de raadsinformatiebijeenkomst dat deze opvang voor ongedocumenteerde mannen nu minder mensen opvangt dan normaal omdat de 1,5 meter maatregel betekent dat er minder ruimte is, dus er zijn minder beschikbare bedden. Er verblijven op dit moment veertien mannen, wegens de Corona-richtlijnen is er 24-uursopvang. De organisatie vroeg of de gemeente en raadsleden zouden willen meedenken over extra plekken. 

Dit leidde ertoe dat de gemeente vandaag heeft beloofd andere mensen elders op te zullen vangen! 

Geen Smulhuis en besmettingen bij Villa Vrede

Ook wezen Villa Vrede en STIL erop dat er voor de mensen die straks op straat staan geen 'eetvoorziening' is omdat het Smulhuis, het daklozeneethuis, nog steeds gesloten is. Overdag zijn er wel plekken waar mensen heen kunnen, maar daar wordt het steeds moeilijker de 1,5 meter te hanteren als het drukker wordt. Villa Vrede en het Ubuntuhuis sloten deze maand beiden een week de deur wegens besmettingen.

Wel verstrekt het Rode Kruis boodschappen-'tegoed' aan een groep zonder inkomen. Die bonnen zijn echter meer geschikt voor mensen die een plek hebben om te koken. Voorwaarde is ook dat mensen begeleid worden. De gemeente liet eerder weten geen budget te hebben voor een nieuwe eetvoorziening. Kerken zijn bereid dit te organiseren. 

 


Noten:

*
 Afgezien van de EU-burgers en daklozen met verblijfsvergunning. In totaal worden volgens de gemeente 272 mensen opgevangen in de corona-opvang, dat was het cijfer van 23 maart.


** Dublinprobleem?
Omdat ze eerder in een ander EU-land verbleven, moeten ze volgens de Europese Dublin-afspraken terug naar dat land om daar asiel te vragen of al dan niet uitgeprocedeerd te verblijven, Zij zijn vaak zelf uit de AZC's vertrokken omdat ze niet terug willen naar het andere EU-land waar ze eerder verbleven, omdat de voorzieningen vaak slechter zijn (opvang).

 

De professionele fotografe Angeliek de Jonge doneerde de foto aan STIL. Dank !