Jaarverslag STIL 2013

In het bijgevoegde jaarverslag valt te lezen wat STIL afgelopen jaar (2013) heeft gedaan en voor wie en waar het geld van gemeente, donateurs en fondsen aan is besteed.Meest opvallende ontwikkeling in 2013 was het toegenomen aantal mensen in psychische nood en de ernst van die nood. Zo kwam de crisisdienst van Altrecht (GGZ) meer dan één keer in de zes weken langs op STIL.Positieve opvallende ontwikkeling in 2013 was de toegenomen solidariteit, zowel financieel als in praktijk, bij de Utrechtse kerken. Zij gaven samen veel geld voor noodhulp en zetten zich ook actief in voor mensen zonder verblijfsvergunning in nood, vooral voor dakloze vluchtelingen.Mensen die dit jaarverslag op papier willen ontvangen kunnen dat laten weten en postgegevens doorgeven aan info@stil-utrecht.nl.Alle mensen die ons werk mede mogelijk maken: Hartelijk dank !Jaarverslag STIL 2013