image

ChristenUnie: 'Afspraak was coulant om te gaan met gemeentelijk toezicht pardonkinderen'


Foto: Estafette-kerkdienst van 97 dagen en nachten in de Bethelkapel leidde uiteindelijk in januari 2019 tot de afsluitingsregeling 'kinderpardon', de mensen achter deze lobby zijn nu teleurgesteld in het resultaat

 

Voordewind van de ChristenUnie over de afgewezen pardonkinderen:

 

‘Afgesproken is 'coulant' om te gaan met gemeentelijk toezicht’

 

Volgens Joël Voordewind van de ChristenUnie, in 2019 betrokken bij de totstandkoming van de afsluitingsregeling ‘kinderpardon’, is destijds binnen het kabinet afgesproken ‘coulant’ om te gaan met kinderen die bekend zijn bij de lokale overheid, zoals hun burgemeester of gemeente.

Dit meldde hij al eerder aan onze lobby-partner van de Protestantse Gemeente Utrecht en gisteren ook op de voorpagina van dagblad TrouwVoor hem en vele anderen reden om verbaasd en teleurgesteld te zijn over de kinderen die afgewezen zijn omdat ze te lang ‘buiten beeld’ zouden zijn geweest, terwijl ze wel degelijk 'in beeld' waren van scholen, gemeente en/of burgemeester.

Leefgeld gemeente en gemeld bij burgemeester telt niet als 'in beeld'

In totaal zijn elf van de zeventien bij ons bekende afgewezen gezinnen om deze reden afgewezen. Zie eerdere berichtgeving of lees hier de achtergrondinformatie en het persbericht. Twee gezinnen kregen ook van de rechter te horen dat ze wegens ‘buiten beeld’ zijn afgewezen. Bekijk hier een van de uitspraken. Dit gezin ontving de gehele periode dat men volgens de IND buiten beeld was, steun en leefgeld van de gemeente Utrecht.

John van Tilborg van de kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA wijst er in het artikel op dat deze meest kwetsbaren strenger worden behandeld dan de volwassenen ten tijde van de oude pardonregeling (2007), toen gold 'bekend bij de burgemeester' wel als 'in beeld'. “Nu het om kinderen gaat, de allerkwetsbaarsten, is het woord van de burgemeester ineens niets meer waard”, zegt Van Tilborg gisteren in Trouw.

Zes kinderen bedreigd met uitzettting

Twee gezinnen die STIL begeleidt, zijn om andere reden afgewezen. In totaal zes kinderen worden nu bedreigd met uitzetting. Ook als ze in hoger beroep gaan, kunnen ze uitgezet worden. De anderen wachten nog in spanning op een rechtszitting of uitspraak.

De afgelopen tijd voerde STIL, samen met de Protestantse Gemeente Utrecht en Huize Agnes actief lobby voor de 34 afgewezen kinderen die wij kennen van in totaal zeventien gezinnen.

Kerken teleurgesteld over resultaten regeling

We kregen intussen steun van lokale Kerkenraden, lokale politici, advocaten en eveneens van de landelijke Raad van Kerken en Kerk in Actie. We zijn op dit moment bezig contact te leggen en gesprekken te voeren met landelijke politici, daarbij nu geholpen door onze kerkelijke partners en partnerorganisatie Defence for Children.

Naar aanleiding van het artikel in Trouw, lieten gisteren opnieuw enkele mensen, betrokken bij de lobby en het kerkasiel dat in 2019 tot de regeling leidde, weten ook te zullen helpen de politiek erop te wijzen dat hiermee duidelijk is dat de regeling niet de beoogde oplossing heeft gebracht.

Werkgroep Vluchtelingen Raad van Kerken: ‘Niet altijd oog voor menselijke maat’

STIL werkte actief mee aan het artikel in Trouw door informatie te verstrekken over de ons bekende gezinnen, hun dossiers en advocaten (om e.e.a. te verifiëren). Ook informeerden we de journalist over het standpunt van voormalig Kamerlid Voordewind en de Raad van Kerken.

Helaas is een alinea wegens ruimtegebrek uit het artikel geschrapt. Daarin stelde Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. “De IND lijdt (namelijk) aan dezelfde problemen als de Belastingdienst tijdens de toeslagenaffaire. Er is niet altijd oog voor menselijke maat.”

Kerkasiel leidde in 2019 tot de regeling 

De Raad van Kerken zette zich evenals de Haagse Organisatie Stek, eind 2018, begin 2019, actief in voor een oplossing voor langdurig in Nederland verblijvende - hier gewortelde - kinderen. Vanaf half oktober 2018 bood de Haagse Bethelkapel kerkasiel aan een Armeens gezin. Er werd een ‘estafette-kerkdienst’ gehouden van 97 dagen en nachten. Hieraan deden zeker achthonderd voorgangers mee. Deze breed gesteunde actie (okt 2018- jan 2019) leidde tot de afsluitingsregeling (2019). Nu, na twee jaar, blijkt de beoogde oplossing voor veel kinderen niet bereikt, vindt ook Stek.

Het Armeense gezin dat daar opvang kreeg, heeft intussen wel een verblijfsvergunning. Ze verbleven eveneens langer dan drie maanden buiten een AZC maar omdat ze nog een procedure hadden lopen, waren ze volgens de normen van de IND wel ‘in beeld’.

Radio 1

Beluister hier een uitzending van radio 1 waarin Defence for Children heldere uitleg geeft over de afgewezen kinderen. Lees elders op de blog en in de laatste twee nieuwsbrieven meer.

Gisteren en vandaag op Twitter veel aandacht voor de zaak, zie #asielkinderen en #kinderpardon en onze tweet.