image

Blije gezinnen in nieuwsbrief maart


Mercy (rechts) kan het nog niet geloven, ze mag met haar kinderen in Nederland blijven 
.

In de nieuwsbrief van maart

Twee blije gezinnen en meer...

Twee gezinnen die eerder afgewezen waren voor de Afsluitingsregeling Langdurig verblijvende kinderen ('kinderpardon'), kregen in maart een verblijfsvergunning. Het ene gezin (zie foto) kreeg geen pardonvergunning maar mag hier om humanitaire redenen blijven. Het andere gezin, kreeg wel alsnog een pardonvergunning. Dit en meer nieuws is te lezen in de nieuwsbrief van maart.
Op de foto staan Mercy met haar kinderen van 17 en 14 jaar die in Nederland geboren en getogen zijn, maar desondanks werden afgewezen voor de Afsluitingsregeling kinderpardon. Ze gingen in beroep tegen de afwijzing, uiteindelijk kregen ze te horen dat ze geen pardonvergunning krijgen maar wel een verblijfsvergunning op grond van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, om humanitaire redenen. 
Mercy woont zelf al bijna 19 jaar in Nederland, ze komt uit Nigeria en heeft het heel zwaar gehad. Ze kon het niet geloven toen de advocaat haar het goede nieuws vertelde. In de nieuwsbrief kun je meer lezen over haar reactie... Haar zoon is blij dat hij nu mag gaan werken. 
.
Mercy: ‘Vooral de mensen die ons onderdak en
steun gaven ben ik heel dankbaar. Ze zijn
 super super aardig en goed voor ons’
.
Een ander gezin kreeg wel een pardonvergunning. Dit is een meisje van 22 jaar en haar moeder, ze wonen al 11,5 jaar in Nederland. Na verlaten van het AZC, vroegen ze hulp aan STIL en kregen korte tijd opvang bij een gastgezin. Vrij snel konden ze daarna naar opvangorganisatie Huize Agnes, waar ze nog steeds verblijven. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht en zelfs sinds 2019 indirect door het rijk.
Desondanks werden zij afgewezen voor de afsluitingsregeling kinderpardon omdat ze volgens de IND 'te lang buiten beeld' zijn geweest van de (rijks-)overheid. Bij de rechter werd echter duidelijk dat dit niet het geval was (...), ze krijgen daarom alsnog de gewenste papieren. In de bijlage van de nieuwsbrief legt kinderrechtenorganisatie Defence for Children uit waarom.
.
Veel onrust en hoop bij de andere pardongezinnen
Het nieuws over dit pardongezin ging als een lopen vuurtje door het land en STIL kreeg tientallen vragen van andere afgewezen gezinnen die nu ook hoopten alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Dit is helaas niet het geval, slechts een enkel gezin zit mogelijk in dezelfde situatie. Defence for Children legt uit waarom dit niet voor alle 'buiten-beeld'-gezinnen het geval is (lees meer over 'buiten beeld' in eerdere blogberichten) 
Ook nieuws over het Geboortenetwerk Kanaleneiland en een bijdrage van onze Eritrese correspondent uit Kenya (?!) Dit alles en meer in de nieuwsbrief van maart, HIER te lezen.