image

Rosita met kinderen herenigd en ander oktobernieuws


Rosita met kinderen herenigd en ander oktobernieuws

Leven als 'oudere' zonder papieren, steeds moeilijker

Rosita zag na acht jaar haar jongens weer terug en Joy haar grote broers (Zie foto). S. kreeg na elf jaar een verblijfsvergunning! En een moeder kreeg net te horen dat ze verblijfspapieren krijgt om bij haar kind te mogen wonen. Minder mooi nieuws voor Iraanse vluchtelingen: Hoewel er dagelijks doden en arrestaties vallen onder mensen die in verzet komen tegen het Iraanse regime vindt Nederland het niet nodig een 'uitzetstop' in te stellen voor asielzoekers.

Ouderen zonder papieren

In de oktober-nieuwsbrief van STIL ook aandacht voor ouderen zonder verblijfsvergunning. Zij wonen soms al vijftien, twintig, soms zelfs dertig of veertig jaar in Nederland. Ze hebben verschillende achtergronden. Sommigen kwamen hier ooit voor de liefde, hun gezin of partner. Anderen kwamen om te werken. Weer anderen vroegen ooit asiel, werden afgewezen maar vertrokken niet uit Nederland. Om verschillende redenen hebben ze nog steeds geen verblijfsvergunning. 
.
Hoe ouder ze worden, hoe lastiger het is zelfstandig te overleven. Dat kan komen door medische oorzaken, door de toegenomen controles op werkplekken, doordat ze minder een beroep kunnen doen op hun sociale netwerk of een combinatie van factoren. Op initiatief van de Amsterdamse organisatie de Regenboog Groep deden drie universiteiten onderzoek naar de leefsituatie van deze mensen en de juridische aspecten.
.
De onderzoekers doen aanbevelingen voor oplossingen. STIL sprak uitgebreid met de projectleider van het project van de Regenboog 'te oud om illegaal te zijn'. Over de aanbevelingen en hoe het ervoor staat daarmee. Via de nieuwsbrief is het interview te lezen, evenals de onderzoeksrapporten.
.
Lees hier een brief die in mei door de Regenboog Groep naar de staatssecretaris gestuurd is waarin om een oplossing gevraagd wordt voor oudere Surinamers. Op 7 november meldt het Parool dat de Amsterdamse wethouder die over 'ongedocumenteerden' gaat, in navolging van onderzoekers en de Regenboog, eveneens pleit voor legalisering van deze groep.
.

Weer uitzettingen naar Marokko mogelijk

Verder ook nieuws over uitzettingen naar Marokko, die kunnen helaas weer plaatsvinden nu Marokko meewerkt aan 'terugname' van in Nederland wonende Marokkanen zonder verblijfsvergunning. Omdat Nederland geen kritiek meer uit over mensenrechtenschendingen en met name rond de Westelijke Sahara, verstrekt Marokko nu weer reisdocumenten voor uitzettingen.

In de nieuwsbrief ook een update over de situatie in Ter Apel waar de organisatie MiGreat nog steeds hulp biedt. Migreat is van mening dat het afpakken van tenten verboden moet zijn, niet het verstrekken van tenten. Dit laatste is sinds 1 oktober het geval. De omgekeerde wereld. Deze organisatie en Doorbraak uit Leiden, dienden daartegen een klacht in. 

Verder ook een verdrietig bericht over de Taalstudio die stopt met haar werk. Afgelopen twintig jaar hielp de organisatie vele vluchtelingen in de strijd voor een verblijfsvergunning.

 

Lees de Oktobernieuwsbrief via deze link.

Je kunt 'm ook elke maand per mail ontvangen, dit kan door een mail te sturen aan info@stil-utrecht.nl

 

De brief die LOS en ASKV mede namens andere organisaties, waaronder STIL, aan de Tweede Kamer schreef, n.a.v. het Kamerdebat 19 oktober, waarin gevraagd wordt mee te zoeken naar een oplossing voor schrijnende zaken, is hier te lezen. Zie ook het vorige blogbericht.