image

'Kamer zoek mee naar oplossing voor schrijnende zaken'


Organisaties voor ongedocumenteerden vragen om uitweg uit impasses

‘Kamer zoek mee naar oplossing schrijnende zaken’

Collega-organisaties en STIL vragen de Tweede Kamer ‘mee te zoeken naar een oplossing voor schrijnende zaken’. Ze pleiten voor 'een nieuwe beoordelingsmogelijkheid' om uit impasses te komen waarbij mensen geen verblijfsvergunning krijgen maar evenmin vertrekken.

Ze doen deze oproep in een brief van vandaag aan de Tweede Kamer, die morgen debatteert over migratiezaken. Ook verscheen vandaag een opiniestuk in dagblad Trouw. 

Opnieuw roep om menselijke maat

Anderhalf jaar nadat advocaten en wetenschappers in twee rapporten vroegen om de menselijke maat terug te brengen in het vreemdelingenbeleid, roepen collega's van het Amsterdamse ASKV Steunpunt Vluchtelingen en het Landelijk Ongedocmenteerden Steunpunt LOS - mede namens andere organisaties - hiertoe opnieuw op in het opiniestuk 18 oktober. Morgen debatteert de Kamer over migratiezaken.

Net als STIL zien LOS en ASKV regelmatig heel schrijnende voorbeelden van mensen die klem zitten: ze krijgen geen verblijfsvergunning maar om verschillende - vaak humanitaire en/of medische redenen - vertrekken ze ook niet uit Nederland. 

Zo noemen ze bijvoorbeeld een slachtoffer van de Bijlmerramp die destijds kinderen verloor en hier al 38 jaar woont en een jongere die met drie opleidingen en perfecte Nederlandse taalbeheersing toch moet vertrekken. Ook zien ze net als wij regelmatig mensen die niet de nodige medische zorg in hun land kunnen krijgen, maar desondanks niet in Nederland mogen blijven voor medische behandeling. 

Ongehoord Onrecht

Het advocatenrapport Ongehoord Onrecht dat in april 2021 verscheen noemde eveneens dergelijke voorbeelden. De IND zit er zelf ook regelmatig mee in de maag geen uitweg te hebben in schrijnende zaken. Dit bleek in maart uit een uitzending van Pointer.

LOS, ASKV en de andere organisaties, waaronder STIL, pleiten voor een nieuwe 'beoordelingsmogelijkheid' om uit dit soort impasses te komen. Bijvoorbeeld een commissie naar Duits model die in zulke zaken advies zou kunnen geven. Als alternatief voor de discretionaire bevoegdheid die de staatssecretaris eerder had. 

Lees hier het artikel. Lees hier de brief van de organisaties aan de Tweede Kamer.