image

2018: Meer begeleiding & veel vrouwen van de straat


Jaarverslag STIL 2018

Meer tijd voor begeleiding, veel vrouwen van de straat

STIL hielp in 2018 circa duizend mensen zonder verblijfsvergunning op het gebied van medische, juridische en humanitaire hulp. Door de start van een Aanmeldloket voor opvang konden we ons meer richten op begeleiding richting oplossingen. Door het werven van nieuwe gastadressen konden we veel vrouwen en kwetsbaren van de straat helpen.

Aanmeldloket

Belangrijke ontwikkeling in 2018 was de start van het Aanmeldloket halverwege het jaar . Vanaf dat moment meldden nieuwe daklozen zonder verblijfsvergunning zich niet meer bij STIL om opvang te vragen, maar bij het Aanmeldloket. Dit wordt door vier Utrechtse organisaties samen gedraaid, waaronder STIL. Het loket probeert waar mogelijk mensen door te verwijzen of aan te melden voor opvang van de overheid (rijk of gemeenten). Ook geeft het loket informatie aan dakloze ongedocumenteerden.

Meer juridische begeleiding

De opening van het loket had in 2018 merkbaar effect op het werk van STIL. We kregen meer tijd en aandacht voor een van onze belangrijkste taken die eerder in de knel dreigde te raken: het bieden van kwalitatief goede hulpverlening. In het Jaarverslag is dat duidelijk te zien aan de cijfers. Veel meer mensen werden juridisch begeleid. Dit waren ruim 350 mensen. 

Daarnaast boden we ook onze gebruikelijke medische hulp aan meer dan 560 mensen en daklozenhulp aan rond de 200 mensen.

Gastadressen voor vrouwen op straat

STIL investeerde in 2018 in het werven van particuliere gastadressen, we noemden dit project Vrouwen van de Straat. Hierdoor konden – zoals de naam al zegt - veel vrouwen, al dan niet met partner of kinderen, van de straat geholpen worden. Dit waren meer dan zeventig vrouwen. Dit gebeurde op 61 gastadressen. Intussen werd aan vervolgopvang en juridisch perspectief gewerkt. Voor dit project kwam veel financiële steun van fondsen.

Ook gingen veel mensen naar reguliere opvang, tweedelijnsopvang van de gemeente of naar de rijksopvang, dit laatste meestal om asiel te vragen. In 2018 kregen 21 mensen een verblijfsvergunning en drie mensen uitstel van vertrek op medische gronden.

Het hele verslag is te lezen via deze link.

 

Foto: Vrouwen passen op de schapen en lammetjes op hun gastadres.