image

Doel afsluitregeling kinderpardon nog lang niet bereikt


Reactie STIL op resultaten afsluitingsregeling kinderpardon

Doel regeling nog lang niet bereikt

In het hele land kregen ruim vijfhonderdvijftig kinderen positief en een iets kleiner aantal kinderen negatief bericht op hun kinderpardonaanvraag, zo maakte de staatssecretaris 12 februari bekend.  STIL kent zestien gezinnen die positief bericht kregen en negentien gezinnen die zijn afgewezen voor de afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen. De afgewezen kinderen wonen evengoed langdurig in Nederland. Ook zijn ze, net als de anderen, steeds ‘in beeld' geweest van de overheid.

Ook na de 'versoepeling' van het kinderpardon bereikt deze dus nog steeds bij lange na niet het beoogde doel, concludeert STIL. De IND hanteert een 'papieren werkelijkheid' in de beoordeling van de kinderdossiers, stelt STIL na een analyse van de haar bekende dossiers. 

In het bijgevoegde persbericht staan verschillende voorbeelden van (groepen) kinderen die afgewezen zijn. Dit persbericht werd vandaag verzonden.  STIL wil verder gaan met haar onderzoek en is benieuwd naar analyses van advocaten en andere organisaties. Uiteraard zijn mensen in bezwaar gegaan tegen afwijzingen. 

In eerdere berichten en nieuwsbrieven is te lezen dat ook veel bij ons bekende gezinnen opgelucht en blij zijn! 

Lees hier het persbericht met onze reactie.