Zelfs met verblijfsvergunning verstrikt in de asielbureaucratie

In ons jaarverslag van 2014 (p.13) was het verhaal van Jeanne te lezen, die na 12 jaar alsnog haar asielvergunning kreeg. In de laatste nieuwsbrief stond het bericht dat Jeanne, opnieuw 1,5 jaar verder, eindelijk herenigd is met haar dochter. Haar zoon mag niet naar Nederland komen omdat hij inmiddels meerderjarig is (ook al was hij ten tijde van haar oorspronkelijke asiel, op precies dezelfde gronden als haar 12 jaar later alsnog ingewilligde asielaanvraag, wel minderjarig).Moeder en dochter moesten zich direct na aankomst melden in het AZC in Veenhuizen, waar al het papierwerk in orde gemaakt zou worden. Dit zou enkele dagen duren. Inmiddels zijn we 2 weken verder en zijn ze nog steeds in Veenhuizen. Het ziet er niet naar uit dat ze op korte termijn naar hun eigen huis mogen gaan.Inderdaad, Jeanne heeft al meer dan een jaar een tweekamer appartement in Arnhem. Een appartement waar ze een enorm bedrag aan huur voor betaalt. Maar omdat deze woning wellicht te klein kan worden bevonden door de gemeente, moeten ze in Veenhuizen wachten totdat de gemeente een beslissing heeft genomen. Mocht de gemeente besluiten dat de woning inderdaad te klein is voor twee mensen, dan moeten moeder en dochter voor onbepaalde tijd naar een ander AZC om daar te wachten tot er een nieuwe woning vrij komt. Op dit moment delen moeder en dochter een kleine kamer met vier andere mensen, waar ze geen enkele privacy hebben. Ze moeten 2x per dag op verplichte tijden gezamenlijk eten en mogen zelfs het terrein niet verlaten. Als ze toch zouden besluiten om deze periode af te wachten in hun eigen huis, zou dochter haar verzekering én financiële toelage verliezen. Bovendien, zo werd door het COA gedreigd, zou mevrouw haar huis helemaal kwijt kunnen raken.De overheid klaagt steen en been over een gebrek aan opvangplekken, terwijl een moeder en dochter met beide een verblijfsvergunning én een eigen huis verplicht in een AZC moeten blijven omdat dit huis misschien niet aan alle ideale voorwaarden zou voldoen. Het feit dat een AZC alles behalve ideaal is, daar gaat diezelfde overheid dan voor het gemak maar aan voorbij.