Vandaag start campagne WAY TO STAY over Dublinproblematiek

Vandaag wordt om 18.30 de campagne WAY TO STAY gelanceerd in de Kargadoor in Utrecht. Bedoeld om aandacht te vragen voor de problemen die veroorzaakt worden door de zogenoemde Dublinverordening. Hierdoor belanden veel vluchtelingen in Europa op straat. Europese landen spraken vijfentwintig jaar geleden af dat vluchtelingen niet meer zelf mogen kiezen in welk EU-land men asiel wil vragen. Dat moeten ze doen in het land waar ze als eerste voet aan wal zetten. Ze mogen ook niet meer in meerdere Europese landen asiel vragen.In al die jaren is het asiel- en toelatingsbeleid echter nog steeds niet 'geharmoniseerd', ofwel gelijkgesteld. Ook de opvangvoorzieningen zijn erg verschillend in de verschillende landen. Duidelijk is dat de zuidelijke landen Italië en Griekenland de grote aantallen vluchtelingen die de afgelopen twee jaar daar voet aan wal zetten, niet aan kunnen. De opvang is ontoereikend.Europese landen komen beloften niet naAndere Europese landen hebben toegezegd 100.000 vluchtelingen van hen 'over te nemen' om de 'lasten' te verdelen. Tot nu toe zijn echter in twee jaar tijd (volgens Amnesty International) slechts 14.000 mensen 'opgehaald'.Dit alles resulteert in humanitaire nood: Veel mensen belanden daar op straat en komen in erg kwetsbare positie terecht. Velen reizen daarom door naar het noorden. Maar hier mogen ze vervolgens geen asiel aanvragen... Ook hier belanden ze weer op straat.LichtpuntjeEr is echter een lichtpuntje: Als ze - nadat ze op straat beland zijn-, achttien maanden weten te overbruggen, vervalt de Dublinclaim en kunnen ze wel in Nederland asiel vragen. Bij STIL klopten het laatste jaar meer en meer van deze mensen met een Dublinclaim aan. Voor het merendeel Eritreeërs uit Italië. Voor Eritreeërs geldt dat ze dan uiteindelijk een heel grote kans maken op asiel in ons land. We sturen die mensen dagelijks de straat op omdat we geen oplossing voor hen weten. Dit alles is voor STIL aanleiding voor de start van de campagne WAY TO STAY. We hopen door de problematiek onder de aandacht te brengen, dat particulieren zich willen gaan inzetten voor hun medemens en enkele maanden iemand met een Dublinprobleem onderdak willen bieden.Vanavond wordt de website van WAY TO STAY gelanceerd en tevens allerlei promotiemateriaal gepresenteerd. Ook vertellen vluchtelingen hun eigen verhaal. Morgen worden in Utrecht en Amsterdam op de stations folders uitgedeeld.De website is straks te zien via www.waytostay.nu