Vandaag opvang gezin nodig voor 6 weken

Vandaag komt een gezin op straat. Het gaat om een echtpaar (rond de 30 jr), met drie kinderen (2, 8 en 10 jaar). Moeder is zes maanden zwanger. Zij kan om die reden over ongeveer zes weken naar een AZC, want dan heeft ze weer recht op opvang, daarmee haar man en kinderen ook.

Ze worden bedreigd met uitzetting naar een land waar ze niet vandaan komen. Vrijwillige terugkeer naar het land waar ze wel vandaan komen lukte tot nu toe niet.

 

Kun jij hen zes weken opvang bieden? Of heb je tips? Mail dan naar info@stil-utrecht.nl. Zegt het voort!

 

Dit soort oproepen zet STIL regelmatig op facebook Vluchtelingen op Straat, oorspronkelijk van de zelforganisatie, nu tijdelijk in beheer bij ons.