image

Geen toegang tot ziekenhuis


Tien mensen probleem met toegang ziekenhuis

Betalen of geweigerd bij ziekenhuis

“Ga maar in je eigen land naar het ziekenhuis”. Dat kreeg een Marokkaan zonder verblijfsvergunning te horen toen hij daar kwam voor een afspraak, na verwijzing door een huisarts. “Je hebt een brief van STIL nodig”, kreeg een ander te horen toen hij zei dat hij geen verzekering had, geen verblijfsvergunning maar dat er een regeling is voor ongedocumenteerden.

Iemand met een spoedafspraak bij de kaakchirurg kreeg datzelfde te horen, hoewel een brief van STIL geen bewijs is dat iemand ‘geen verblijfsvergunning heeft’ en het uiteraard geen wettelijke voorwaarde is dat je alleen  geholpen wordt met zo’n brief.

Diegene had het geluk dat ze ons telefonisch te pakken kreeg. Maar wat moet iemand in zo’n geval doen, die nog nooit van STIL gehoord heeft? Officieel dient medisch noodzakelijke zorg verstrekt te worden, maar in praktijk gebeurt dit niet altijd wegens onbekendheid met de regeling, wetgeving en rechten.

‘Ga in je eigen land maar naar het ziekenhuis’

Vooruit betalen?

Dit jaar zijn volgens STIL-coördinator Gemma al zeker tien mensen aan de poort geweigerd of onder druk gezet te betalen bij een ziekenhuisbalie. Zo hebben minstens twee mensen afgelopen weken te horen gekregen dat ze driehonderd euro moesten betalen en anders niet geholpen zouden worden. Dit is de regeling die sommige ziekenhuizen hanteren voor mensen die op een visum hier verblijven (bijvoorbeeld een toeristenvisum). In die gevallen betrof het echter mensen zonder visum die hier min of meer permanent verblijven zonder verblijfsvergunning.

Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Zij hebben vervolgens bij allerlei kennissen en vrienden geld verzameld, en werden toen wel geholpen. Die mensen verwachtten het echter terug te krijgen via de regeling van het CAK voor ‘onverzekerbare vreemdelingen’ maar je krijgt geen geld terug als het al betaald is.