Somalische onderhandelingen met IND Den Bosch gaande

31 juli update 19u30, na telefonisch contact Abdisalam Yasin Ali actievoerder voor de IND in Den Bosch

Naar schatting 100 Somalische vluchtelingen, waarvan ± 77 uit de VBL Vught, bivakkeren sinds gisterenmiddag voor de IND in Den Bosch, de meesten onder een afdak, daarnaast zijn vijf kleine tenten neergezet en inmiddels dankzij de gemeente twee wc’s. Met de IND zijn onderhandelingen gaande om tot een oplossing te komen. Dit vertelt Abdisalam door de telefoon vanuit Den Bosch.

 

De IND heeft de Somaliërs volgens Abdisalam opvang in AZC’s aangeboden. “Niet de gebruikelijke opvang maar zonder ziekteverzekering en zonder W-document, we zijn dan dus nog steeds ‘illegaal’”, zegt Abdisalam. Het zou tijdelijke opvang zijn, voor korte tijd, waarbij niet gezegd wordt voor hoe lang.

“De IND heeft gezegd dat deze mening van de minister alleen kan veranderen als het parlement beslist dat Somaliërs een status krijgen of als de veiligheidssituatie in Somalië erg verslechtert”. De IND heeft volgens de woordvoerders tijdens het gesprek telefonisch contact gehad met minister Leers. “We hebben dat aanbod niet geaccepteerd. We hebben een tegenvoorstel gedaan met vier eisen.

  1. We willen dat alle Somaliërs gelijk behandeld worden, of ze nu deelnamen aan de acties, in VBL’s verblijven, op straat, in AZC’s of elders.
  2. We willen normale opvang in AZC’s. Ook willen we dat onze zaak wordt bekeken, niet individueel maar algemeen.
  3. We willen een w- document en verzekering tijdens ons verblijf in AZC’s.
  4. We willen een verblijfsvergunning.

Morgen krijgen we een reactie op ons voorstel”, aldus Abdisalam.

 

“De politie is komen kijken en heeft gezegd dat er geen klachten gekomen zijn van de buurt. Ze vroegen wat we nodig hebben, we hebben wc’s gevraagd en er zijn nu door de gemeente twee wc’s geplaatst. Daar zijn we erg blij mee”, zegt Abdisalam.

 

Ook hebben intussen allerlei mensen dekens gebracht en eten. Veel Turkse, Somalische en andere moslims hebben na zonsondergang eten gebracht. De actievoerders vinden dit geweldig. Ook veel Nederlandse mensen hebben hulp gegeven.

Mogelijk sluiten nog andere Somaliërs zich aan die buiten de voorzieningen verblijven, die niet in een AZC, VBL of in de gemeentelijke Noodopvang verblijven of onvoldoende netwerk hebben, verwacht Abdisalam. Vermoedelijk enige tientallen.

 

Meer informatie:

 

Samatar: 06 17988 466

Kawsar: 06 85 400 997

Nuuradiin: 06 41444048

Ali: 0683 889 588

Abdisalam: 06 855 111 30

 

Er zijn weer problemen met batterijen van telefoons die leegraken... dus ernaartoegaan is het meest handig...