Ronde Tafel besprekingen Tweede Kamer over tentenkampen

Vandaag vinden Ronde Tafel- besprekingen plaats in de Tweede Kamer over de tentenkampen van dakloze vluchtelingen met betrokkenen en deskundigen. Dit op initiatief van de woordvoerders asiel van de SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, 50+ Partij en Partij voor de Dieren. De Somaliërs geven suggesties voor oplossingen. Zoals deze: "Wil je van de tentenkampen af, zet dan geen vluchtelingen op straat". Zo vreemd is die optie niet als je kijkt naar omringende EU-landen, waar geen uitgeprocedeerden op straat gezet worden. De ± 226 Somaliërs die deelnamen aan de eerste drie tentenkampen in Ter Apel in november, december 2011 en mei 2012, het kamp in Den Bosch in juli 2012 en eerdere acties van Vluchtelingen op Straat hebben vandaag een brief geschreven aan de Kamerleden die de Ronde Tafelbesprekingen van vanmiddag organiseren. Daarin wijzen ze op knelpunten en dragen mogelijke oplossingen aan voor Somaliërs enerzijds en alle 'vluchtelingen op straat' anderzijds. Tegelijk met de brief presenteren ze een rapport van een taaldeskundige die ernstige kritiek uit op de werkwijze en betrouwbaarheid van het Buro Land en Taal. Dit buro onderzoekt namens de IND de taal van Somalische asielzoekers en bepaalt op basis daarvan of ze uit zogenaamd 'veilig' of 'onveilig' gebied komen. Van de meeste actievoerders wordt gezegd dat ze uit veilig gebied komen. Serieuze tegenbewijzen daarvoor worden van tafel geveegd. Deze Somaliërs verblijven allen sinds de acties in verschillende VBL's of AZC's onder VBL-regime en kunnen elk moment weer op straat gezet worden. "We zullen ons dan aansluiten bij de twee nieuwe kampen", zeggen zij. "We hebben geen andere keus: Ons land is nog onveilig, terugkeer is niet mogelijk, bij daklozeninstellingen kunnen we niet terecht, buiten slapen is verboden en in eigen levensonderhoud voorzien wordt ons onmogelijk gemaakt. Wij vinden dat wij recht hebben op een verblijfsvergunning en respect voor onze mensenrechten". Hoewel zij om onduidelijke redenen niet op straat gezet worden, gebeurt dit wel dagelijks met hun Somalische lotgenoten die niet deelnamen aan eerdere acties. In de bijlagen de brief en bijbehorende stukken.TweedeKamerSomaliërsOkt12Taalanalyse Positief+negatiefTaalanalyse BLT kritiek JDKritiek Somalische taaldeskundige