Alsnog de nieuwsbrief en Corona-ontwikkelingen

STIL zoekt oplossingen en biedt hulp op afstand

STIL zoekt dagelijks actief naar oplossingen voor problemen die door de Corona (-maatregelen) ontstaan en onze doelgroep treffen. Zoals voor een kleine groep** daklozen zonder verblijfsvergunning die vandaag op straat zou komen*, voor zieke en zwangeren die recht hebben op rijksopvang maar die nog niet krijgen, voor mensen die geen pinpas hebben en niet cash mogen betalen bij apotheken en voor vele andere kleine en grote problemen.

In de nieuwsbrief van STIL, die vorige week verscheen, staan diverse voorbeelden van actuele problemen waar STIL zich voor inzet. De maatregelen om Corona-besmetting tegen te gaan, treffen daklozen omdat voorzieningen sluiten en omdat ze het advies ‘binnen blijven’ en ‘niet in groepsverband samenzijn’, niet kunnen opvolgen. Echter, er komen ook steeds nieuwe initiatieven en oplossingen voor hen.

Je kunt de nieuwsbrief van maart hier lezen.

Geen opvang daklozen ?

Tot vandaag is de Koud-Weer-Regeling van kracht, waarbij iedereen een slaapplek krijgt als het ’s nachts vriest. Deze opvang was tijdelijk ook overdag open i.v.m. Corona. Nu worden deze mensen echter de straat op gestuurd. Voor de Nederlanders en EU- burgers is opvang geregeld, voor de mensen van onze doelgroep tot het moment van schrijven (zie *noot onderaan) nog niet. Echter we verwachten elk moment een oplossing, nu STIL actief overlegt met daklozen-instellingen en gemeente.

Volgens een richtlijn van de rijksoverheid zou ook deze groep op zijn minst nachtopvang moeten krijgen. Lees hier de richtlijn van de rijksoverheid over Corona en daklozen.

Hoog-zwangeren en zieken vooralsnog geen opvang

Een ander probleem waar STIL actief aan werkt is de weigering van het COA (de organisatie die opvang in AZC en andere rijksopvang-locaties regelt), opvang te bieden aan mensen die, voorheen niet, maar nu wegens een juridische beschikking wél recht op opvang hebben. Op dit moment is een medewerker van STIL vooral bezig voor de groep die op grond van ‘artikel 64’ ‘uitstel van vertrek’ heeft gekregen op medische gronden, zowel zieken als hoog-zwangeren.

Ook hier verwachten we elk moment een oplossing. Tot nu toe is die er echter nog niet. Voor een zieke man heeft STIL wel zogenoemde 'adminstratieve plaatsing' in de rijksopvang kunnen regelen, zodat hij wel leefgeld en een medische verzekering heeft, maar nog geen daadwerkelijke opvang. Gelukkig kan hij in eigen netwerk verblijven.

Voor hoog-zwangeren, die vanaf zes weken voor de bevalling recht op opvang hebben, verwachten we eveneens dat administratieve plaatsing mogelijk is. Echter tot nu toe is daadwerkelijke opvang in een AZC nog niet mogelijk. Voor een vrouw is STIL op dit moment bezig de administratieve plaatsing (en eventueel opvang) te regelen. Voor mensen met onvoldoende eigen netwerk is die opvang wel noodzakelijk.

Lees ook de nieuwsbrief hierover.

Detentie

STIL heeft een poging gedaan, evenals Amnesty International en Meldpunt Vreemdelingendetentie, om aan te kaarten bij de landelijke politiek dat vreemdelingendetentie nog voortduurt, terwijl uitzettingen niet mogelijk zijn. Alle internationale vliegvelden zijn gesloten. Toch worden mensen nog vastgehouden ‘ter uitzetting’. Minstens éen rechter geeft als reden dat de Corona-maatregelen ‘tijdelijk’ zouden zijn.

Wegens de Corona moeten de mensen in detentie in Rotterdam nu 21 uur per dag op cel blijven, en zijn de sport- en andere activiteiten afgelast.

Cash betaling geweigerd, pinnen niet mogelijk

Ook over problemen en oplossingen op medisch gebied is van alles te lezen in de nieuwsbrief. Zo kunnen mensen bij apotheken niet meer cash betalen, terwijl onze doelgroep geen toegang heeft tot bankrekeningen en pinpassen, en voor elk medicijn keer op keer 5 euro moet betalen. Intussen is éen apotheek bereid in plaats van cash-betaling, de facturen voor medicatie naar STIL te sturen. De bijdrage voor vijf euro voor medicatie wordt vergoed door de gemeente Utrecht, echter STIL regelt de verstrekking en betaling.

Lees meer over medische zaken in de nieuwsbrief.

Drie mensen een verblijfsvergunning

Last but not least: drie mensen kregen de afgelopen vijf weken een verblijfsvergunning. Wij hopen hier later meer over te kunnen berichten.

Niet in de nieuwsbrief wel nieuws:
Vacature sociaal-juridisch medewerker

Afgelopen week verscheen een vacature voor twee sociaal-juridisch medewerkers (betaald) bij STIL. Je kunt hier de vacature bekijken.

 

Noten:

* We verwachten elk moment een oplossing, echter die is er op moment van schrijven 16 u, 8 april, nog niet. Mail voor vragen info@ en cc > margreet@stil-utrecht.nl.

** In Amsterdam speelt eenzelfde probleem maar dan met veel grotere aantallen mensen die geen opvang hebben. Zie nieuwsbrief en actuele stand van zaken op social media.

De nieuwsbrief verscheen 31 maart maar door technische omstandigheden is die niet eerder op deze blog verschenen.

 

Wil jij elke laatste werkdag van de maand de nieuwsbrief van STIL per mail ontvangen?  Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@stil-utrecht.nl. In de nieuwsbrief vind je informatie en nieuws over het dagelijks werk van STIL.