image

Over medisch noodzakelijke zorg en vele vergunningen


Nieuws over de vraag wanneer een ziekenhuis moet helpen of niet

Maar liefst 53 ouders van Nederlandse kinderen krijgen verblijfsvergunning

Sinds een uitspraak van het Europees Hof in mei 2017, kregen 53 ouders van Nederlandse kinderen die STIL kent, een verblijfsvergunning. In 2022 waren dit twaalf ouders, dit jaar al drie moeders: een Congolese, Ugandese en Mongoolse vrouw.
Interview met pardongezin dat mag blijven!
In de nieuwsbrief ook een interview met een gezin met drie kinderen dat een verblijfsvergunning kreeg. Eerder was hun aanvraag voor de regeling Langdurig Verblijvende Kinderen, afgewezen. Ze wonnen echter het beroep dat ze tegen die afwijzing bij de rechter instelden. In de nieuwsbrief vertelt vader Sjakro het hele verhaal. Op de foto hieronder vieren zijn kinderen het goede nieuws met lekkere taart!
.
.
Spannende uitspraken voor andere kinderen
Ook nieuws over interessante uitspraken voor langdurig verblijvende kinderen (kinderpardon), die mogelijk van invloed zijn op nog lopende procedures van andere kinderen.
.
Discussie met ziekenhuis over wanneer arts moet behandelen
STIL had op het medisch spreekuur te maken met een medewerker van de debiteurenafdeling van een ziekenhuis die zijn eigen regels hanteert. Hij zei dat een vrouw (zonder verblijfspapieren, geld en verzekering) niet geholpen zou worden, want het was 'niet dringend'. STIL wees erop dat volgens de wet wél geholpen moet worden als het 'medisch noodzakelijke' zorg betreft. Toch bleef de man bij zijn standpunt. Lees meer in de nieuwsbrief.
Over het algemeen is de toegang tot medische zorg juist vrij soepel in Utrecht. Als je radio Argos hoort (we werkten mee aan de uitzending), is dit elders veel problematischer. Bij Argos wees Gemma van STIL er wel op aan de zorg waar mensen recht op hebben, regelmatig kosten verbonden zijn, en onze doelgroep heeft geen toegang tot (wit) werk of uitkeringen, dus is het recht op zorg dat zij wettelijk hebben, feitelijk zonder financiële steun (zoals van STIL) niet toegankelijk. Dit zou levensgevaar kunnen opleveren.
.
Radio Argos over problemen met toegang tot zorg
Luister hier de uitzending terug. De link in de nieuwsbrief naar de uitzending werkt niet...
.
Hout zagen in Friesland
Ons geweldige Friese gastadres stuurde de mooie foto (bovenaan op deze pagina en in de nieuwsbrief) van hun voormalig logees, intussen kregen deze twee vrouwen asiel. 
.
Lees de nieuwsbrief via deze link
Wil je de nieuwsbrief elke maand per mail ontvangen? Laat het dan weten aan info@stil-utrecht.nl.