Opnieuw iemand die meewerkt aan terugkeer op straat gezet

R. is na zeven maanden verblijf in de VBL Ter Apel, waar hij actief aan terugkeer naar zijn land van herkomst werkte, de straat op gestuurd. Zijn ouders zijn naar een buurland gevlucht toen hij nog jong was. Vanuit dat buurland is hij op latere leeftijd naar Nederland gevlucht. Door die beide landen wordt hij niet als burger erkend en niet 'teruggenomen’.Dit is het tweede voorbeeld in korte tijd waarbij STIL te maken heeft met een cliënt die aantoonbaar meewerkt aan terugkeer, waarbij het niet lukt die terugkeer te regelen, en wiens opvang desondanks beëindigd is omdat hij 'onvoldoende' zou meewerken.Politici zeggen in de media regelmatig dat opvang niet beëindigd wordt als mensen ‘meewerken’. Op basis van dit standpunt vindt de regering dat gemeenten deze mensen geen Bed, Bad en Brood moeten bieden. Dit verhaal klopt niet, bleek vandaag opnieuw.