image

Beste vriendin wel papieren, zij niet


Voorbeeld ongelijke behandeling 'kinderpardon'

Beste vriendin wel, zijzelf geen papieren

Een goed voorbeeld van ongelijke behandeling in de uitvoering van de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen (ALVK, beter bekend als 'kinderpardon) is het verschil tussen twee hartsvriendinnen, oftewel BFF's (best friends forever). Een15 jarig meisje G. kreeg geen verblijfsvergunning. Haar vriendin T. wel. Hun situatie is vrijwel gelijk.

De meiden kennen elkaar al vanaf groep drie van de lagere school, ze wonen allebei al meer dan negen jaar in Nederland, vertelt de moeder van G. G's BFF kreeg wel papieren, zij niet. Het gezin van G. was net iets te lang 'buiten beeld', volgens de normen van de IND.

Zinloze procedures tellen als 'in beeld' 

Met 'buiten beeld' bedoelt de IND dat je niet in een AZC woonde of andere rijksopvang en eveneens niet in procedure was. Van de IND mag je niet langer dan drie maanden 'buiten beeld' zijn geweest. Dit gezin verbleef vier maanden* buiten beeld. Het gezin van de vriendin, was korter dan drie maanden 'buiten beeld'. Beiden wonen ongeveer even lang buiten het AZC, echter, het andere gezin vertrok iets later uit het AZC en was langer in procedure (dus volgens de normen van de IND langer 'in beeld').

STIL en Huize Agnes wijzen er in hun lobby op dat de afgewezen kinderen wel degelijk bij de leerplichtambtenaar, school en vrijwel allemaal bij de lokale overheid bekend waren. Dit bevestigt Rachel Streefland, fractievoorzitter van de Utrechtse ChristenUnie. (Zie eveneens vorige nieuwsbrief). Dit telt echter volgens de IND niet mee. 

Als mensen in een kansloze procedure zaten, in de tijd dat ze buiten het AZC woonden, telt dit wel weer mee als 'in beeld'.

Nu strengere regels dan bij pardonregeling volwassenen 2007

De kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA wijst er in een artikel in Trouw (15 juni jl) op, dat nu voor deze 'allerkwetsbaarsten' stengere normen gelden wat 'buiten beeld' betreft, dan bij de oude pardonregeling voor volwassenen (2007). Destijds golden ook verklaringen van de burgemeesters, artsen en scholen als 'in beeld'.


Lees hier meer.

 

* Correctie eerder bericht: Eerder stond er dat ze drie maanden en tien dagen buiten beeld waren, ze waren echter een maand te lang, dwz vier maanden buiten beeld, volgens de normen van de IND. Bij STIL waren ze wel binnen drie maanden in beeld.  

In een eerder bericht stond ook dat ze gemeld waren bij de burgemeester van hun woonplaats, dit betrof echter twee andere gezinnen.