image

Ongehoord onrecht, ook voor 34 pardonkinderen


Ook ongehoord onrecht in de afhandeling van het ‘Kinderpardon’

Veel kinderen, tussen de 10 en 16 jaar in Nederland, alsnog bedreigd met uitzetting

De Utrechtse organisaties STIL en Huize Agnes bieden steun aan zeventien gezinnen die zijn afgewezen voor de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen (beter bekend als het ‘kinderpardon’). Voor hen klinken de conclusies die asieladvocaten trekken uit hun onderzoek ‘Ongehoord. Onrecht in het vreemdelingenrecht’, heel bekend in de oren. De organisaties kennen 34 kinderen die slachtoffer zijn van zulk ongehoord onrecht.

“Heel restrictieve wetgeving, heel inflexibele toepassing van wetgeving en geen oog voor menselijke maat”, zo omschreven asieladvocaten maandag in de media de dagelijkse praktijk van het vreemdelingenrecht in Nederland. Ze maakten dit duidelijk met 48 voorbeelden in een ‘zwartboek’ gebundeld. Hun conclusies zijn volgens STIL en Huize Agnes volledig toepasbaar op de Afsluitingsregeling ‘kinderpardon’ en de uitvoering daarvan. De kinderen die wij kennen wonen allen tussen de zes en zestien jaar in Nederland, twaalf van hen langer dan tien jaar, vijftien kinderen zijn hier geboren. Toch vallen ze buiten de boot, terwijl de regeling bedoeld was om een oplossing te bieden voor langdurig verblijvende kinderen. 

Persbericht STIL en Huize Agnes

Lees HIER het persbericht dat STIL en Huize Agnes vandaag naar buiten brachten. En HIER de achtergrondinformatie over deze gezinnen en de beoordeling.

Asieladvocaten presenteren rapport over onrecht in het vreemdelingenrecht

Via de website van de Vereniging asieladvocaten en juristen Nederland (VAJN) is het zwartboek 'Ongehoord. Onrecht in het vreemdelingenrecht' te vinden, dat maandag gepresenteerd werd aan enkele Kamerleden en de Raad van State. Via DEZE LINK.

 

Het meisje op de foto hierboven kreeg wel een verblijfsvergunning op basis van deze regeling. De tekening op de startpagina van de blog is van een kind dat hier geboren is en al zeven jaar in Nederland woont, zijn broertje is tien jaar. Ze zijn afgewezen voor het 'kinderpardon'