image

Onduidelijk beleid: Sudan veilig of niet?


Meerdere rechtszaken aangehouden wegens onduidelijke situatie Sudan

Volgens IND geen uitzetstop of beleidswijziging 

De afgelopen weken zijn vier zaken over Sudanese vluchtelingen door de Raad van State ‘aangehouden’ omdat nog onduidelijk is hoe de situatie in Sudan zich zal ontwikkelen. Ook is een uitzetting naar Sudan om deze reden geannuleerd en een asiel-rechtszaak uitgesteld. Die laatste was van Rashid. Zijn asielzaak kwam gisteren wel voor de Haagse rechter. Daar bleek erg onduidelijk wat de mening van de staatssecretaris is over de veiligheidssituatie in Sudan.

Standpunt staatssecretaris onduidelijk

Eerder werd behandeling van de asielzaak van Rashid door deze rechtbank uitgesteld omdat, zo schreef Justitie in een brief, de staatssecretaris zich wilde beraden op de veiligheidssituatie in Sudan, gezien de recente ontwikkelingen. Nu kwam Rashids zaak wel weer voor de rechter. De staatssecretaris heeft intussen echter nog niemand geïnformeerd over de conclusies van haar ‘beraad’. 

De advocaat die de IND vertegenwoordigde noemde daarvoor als reden: “Als er geen wijziging van beleid is hoef je ook niets te melden”. De rechter vroeg zich af of het dan een kwestie was van miscommunicatie dat ook de Raad van State niets wist van dit ‘ongewijzigde beleid’. 

Al met al een heel onduidelijke situatie: Kunnen er nou wel weer mensen teruggestuurd worden naar Sudan of niet? Kunnen asielzaken door de IND wel beoordeeld worden als nog onzeker is hoe de situatie zich ontwikkelt of nog niet? Voor vluchtelingen zoals Rashid, die in detentie zit om uitgezet te worden, geeft dit veel onzekerheid en spanning.

Geheime dienst

Aanwezig waren twee getuigen. Een man van een Sudanese oppositie-partij kon verklaren dat Rashid in Nederland aan meerdere demonstraties deelnam en daardoor zeker onder de aandacht van de Sudanese geheime dienst is gekomen. De ander is een deskundige die ondermeer verklaarde dat ook sinds het vertrek van Al Bashir, de geheime dienst die nauwe banden heeft met de ambassade in Nederland, nog steeds op dezelfde manier werkt, namelijk mensen in de gaten houdt en bedreigt. De dienst en de militaire leiders zijn doodsbenauwd dat mensen informatie verstrekken aan het Internationaal Strafhof (ICC), dat proberen ze dan ook te voorkomen. Ook de huidige leiders zien niet graag dat Sudanezen straks voor het ICC moeten verschijnen.

Rashid

Beide getuigen spraken over wat Rashid zou kunnen overkomen als hij uitgezet zou worden naar Sudan. Daar zou hem arrestatie, mishandeling en detentie te wachten staan, zoals ook enkele andere uitgezette mensen is overkomen. NRC Handelsblad doet daar op dit moment onderzoek naar.

Volgens de advocaat is een IMMO onderzoek nodig (onderzoek door gespecialiseerde artsen en mensenrechten-deskundigen) naar de sporen van marteling op zijn lichaam, die rapportage zou dan als onderbouwing kunnen dienen van de geloofwaardigheid van het asielverhaal van Rashid. De advocaat van de IND was het hier niet mee eens want over bijvoorbeeld zijn littekens had Rashid volgens hem al eerder moeten en kunnen vertellen. Ook zouden ze volgens hem evengoed een andere oorzaak kunnen hebben.

Rashid zit trouwens al wekenlang in isolatie nadat hij een zelfmoordpoging deed in detentie. Hij is 19 jaar.

 

Meer lezen?

Lees hier meer over de man waarmee afgelopen week een akkoord is gesloten door vertegenwoordigers van (een deel van) de oppositie in Sudan.