image

Nieuwsbrief over voortgaande lobby 'kinderpardon' & leuke verblijfsvergunningen


Nieuws van STIL

Over lobby 'kinderpardon', leuke verblijfsvergunningen en sluiting Corona-opvang

Vandaag komen in Utrecht 21 mensen en in Amsterdam 150 mensen zonder papieren op straat door sluiting van de Corona-daklozenopvang. In de nieuwsbrief die maandag al verscheen, is te lezen dat Amsterdamse kerken dringend gastadressen zoeken. Ook bij STIL kun je je melden als je opvang wil bieden.
Ook het laatste nieuws over de lobby voor de 34 afgewezen kinderen is te lezen in de nieuwsbrief. Er is groeiende kerkelijke steun, zowel op lokaal niveau, waar twee belangrijke Raden van Kerken de zaak steunen, als op landelijk niveau.
In de nieuwsbrief een artikel dat vandaag ook op de blog geplaatst is, over ongelijke behandeling tussen twee pardongezinnen. Een 15-jarig meisje uit een van de gezinnen, kreeg geen verblijfsvergunning, haar hartsvriendin, in vrijwel gelijke situatie, wel. 
.
Drie verblijfsvergunningen en nieuws over vaccinatie
Verder nog nieuws van het juridisch en medisch team van STIL: We pogen tweeduizend mensen te benaderen met info over vaccinatie en drie vrouwen kregen een verblijfsvergunning, waaronder de twee vrouwen op de foto.
Daarnaast nog nieuws over acties en wat er in het land en in Europa gaande is. 
.
Lees hier de nieuwsbrief.