Nieuwe vluchtelingen in vijf groepen verdeeld: van heel kansrijk tot heel kansarm...

Vluchtelingen die asiel vragen worden opgesplitst in kansrijk/kansarm/nog kansarmer... Dat is het plan van staatssecretaris Dijkhoff, zo staat in een brief van 27 november jl. De meest kansrijke groep krijgt dan geen gefinancierde rechtsbijstand, ofwel geen gratis advocaat, meer. Die zouden ze niet nodig hebben want ze krijgen toch wel een verblijfsvergunning...Dat zou bijvoorbeeld gelden voor 'goed gedocumenteerde' mensen uit Syrië of Eritrea. Ook voor Palestijnen uit Syrië. Dit kan in een later stadium nadelig zijn als bijvoorbeeld geen correcties op het nader gehoor gedaan zijn.Ook wordt de drempel hoger voor nareis gezinsleden en de termijnen daarvoor worden langer (zowel de termijn dat je om nareis mag verzoeken als ook de beslistermijn van de IND). De staatssecretaris wil onderzoeken of kosten van DNA-onderzoek bij negatieve resultaten op de vluchteling verhaald kunnen worden. Lees een artikel hierover via onderstaande link:http://verblijfblog.nl/2015/11/30/aanpassing-asielprocedure-aan-hoge-instroom/