image

Kinderpardon voor ruim 600 kinderen


                                                                                         Foto van Marcel van den Bergh, Adel met zijn vrouw en twee dochters, ze wonen al tien jaar in Nederland

Ruim 600 kinderen geholpen

Meewerk-criterium losgelaten - onzekerheid over andere voorwaarden

De regeringspartijen bereikten gisterenavond een akkoord. Hiermee zal van de 700 kinderen die een aanvraag hebben ingediend en zijn afgewezen, 90% een verblijfsvergunning krijgen, verwacht het kabinet. Het zijn allen kinderen die hier vijf jaar of langer wonen. Er komt ook een einde aan de regeling. Dus 'nieuwe kinderen' maken geen kans meer. In een brief gaf staatssecretaris Harbers uitleg.
"De aanvragen* van alle personen die zijn afgewezen op grond van het meewerkcriterium worden opnieuw beoordeeld. Deze herbeoordeling zal plaatsvinden aan de hand van het beschikbaarheids-criterium. Dit houdt in dat een vreemdeling beschikbaar moet zijn geweest voor vertrekgesprekken en meldplicht", Zo schrijft de staatssecretaris in een brief (29/1) aan de Tweede Kamer. 

.

Onduidelijk wat bedoeld wordt met 'beschikbaar zijn geweest'?  

Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Vallen ook kinderen die opvang krijgen via een kerk eronder, zoals de kinderen in de Bethelkerk? Vallen ook kinderen in particuliere opvang eronder? In gemeentelijke opvang of eigen netwerk? Onder bekenden van STIL heerst hoop en onzekerheid. Een van hen, Adel (zie foto), verwacht dat zijn gezin erbinnen valt nu het meewerk-criterium vervalt. "Wij beschikken over id-bewijzen en hebben steeds in gezinslocaties of AZC's gewoond". Dit doen ze trouwens al tien jaar! Wel zegt hij: "We moeten nog even afwachten wat uit het debat vandaag komt".

Een vrouw die met twee kinderen al acht jaar hier woont, die in particuliere opvang zit, zei gisteravond: "Jullie moeten allemaal voor ons bidden. We zijn zo moe. We willen gewoon leven en werken". Een andere vrouw heeft een kind dat hier net geen vijf jaar is. Zij is erg bang nu de regeling wordt afgeschaft.

.

'Groot deel' van de kinderen geholpen - einde regeling
Harbers schrijft ook: "Alle overige voorwaarden en contra-indicaties van de DRLVK*, zoals het tegenwerpen van openbare orde- aspecten en 1F of identiteitsfraude, blijven gehandhaafd. De verwachting is dat hierdoor een groot deel van de afgewezen personen alsnog in aanmerking zal komen voor een vergunning.
 
De definitieve regeling wordt per heden beëindigd (...)" Dit laatste zal vermoedelijk betekenen dat kinderen die pas later de 'vijf jaar' bereiken, niet meer in aanmerking komen. 

.

Discretionaire bevoegdheid weg uit de politiek
"De huidige discretionaire bevoegdheid komt te vervallen. In plaats daarvan krijgt de hoofddirecteur van de IND** de bevoegdheid (....) tot aan de beslissing in hoger beroep (van de eerste aanvraag, red). De finale toetsing inzake het verblijfsrecht van de vreemdeling komt daarmee bij de rechter te liggen".
 
Er komen volgens de brief ook weer minder uitgenodigde vluchtelingen uit vluchtelingenkampen elders. Ipv de 750 afgesproken in het regeerakkoord, weer 500 mensen.

.

Uitzetstop
Er is per direct een uitzetstop voor kinderen die hier minimaal vijf jaar zijn en hun ouders.
Lees hier de gehele brief.
Voetnoten:
*Gesproken wordt over de aanvragen op de DRLVK - oftewel de kinderpardon-aanvragen
 
** In de media stond gisteravond een bericht dat een onafhankelijke commissie de IND-baas zal gaan adviseren op dit punt.