Jaarverslag STIL 2015: Tussen hoop en wanhoop

In het hele jaar 2015 kon STIL voor de meeste volwassenen zonder verblijfsvergunning die op straat stonden en hulp vroegen, toegang tot onderdak en eten regelen. Dit nadat een Europees mensenrechtencomité (ECSR, nov 2014) had gesteld dat Nederland dit zou moeten bieden. Die uitspraak had grote invloed op het werk van STIL.We konden voor veel mensen een bed en eten regelen omdat meer dan dertig gemeenten in het land een Bed, Bad & Brood-voorziening gestart waren. Ook nadat er eind van dat jaar twee negatieve gerechtelijke uitspraken kwamen, gingen de meeste gemeenten door met het bieden van BBB.Gezinnen in noodGezinnen met kinderen kunnen niet in de BBB terecht. Wel in gezinslocaties maar daar vluchten ze soms weg, uit angst voor uitzetting. STIL biedt dan (waar mogelijk) noodhulp en onderzoekt juridische mogelijkheden. Veel gezinnen konden via STIL op particuliere adressen terecht. In 2015 boden opnieuw veel mensen in eigen huis een logeerplek aan.Ook konden veel mensen vanuit de daklozenopvang of particuliere opvang doorstromen naar 24- uursopvang, zoals de Noodopvang, een van de opvanghuizen voor vrouwen en kinderen of een AZC.Juridische steunRelatief veel mensen kregen in 2015 uitstel van vertrek of een verblijfsvergunning op medische gronden. Dit is mogelijk een van de oorzaken dat veel minder vaak dan voorheen de crisisdienst (GGZ) langs hoefde te komen op STIL.Ook hielp STIL veel mensen met voorbereiden van een nieuw asielverzoek, procedure verblijf bij gezin of kinderen, enkele mensen met de EU-route,  en veel mensen door middel van Wmo- procedures met het verkrijgen van BBB.Financieel meevallertjeFinancieel had STIL een meevallertje. Dit hoorden we echter pas in januari 2016, we hadden toen juist veel extra fondswerving gedaan. Echter onverwacht kregen we extra Bed, Bad, Brood- steun van de gemeente. Daarom hebben we  enkele fondsen gevraagd of we hun donatie mochten doorschuiven. We kregen van particulieren evenals in het jaar ervoor rond de 24.000 euro.jaarverslag-STIL-2015-1