Gesprek STIL met Hoge Commissaris Mensenrechten VN

Voorafgaand aan een ontmoeting met staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie, wilde de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra'ad Al Hussein, gisteren met maatschappelijke organisaties praten. Ook STIL kreeg die kans.

Overheden gaan graag het gesprek aan over mensenrechtenschending in verre landen, maar als het over de positie van gemarginaliseerde groepen binnen de eigen landsgrenzen gaat, beweren ze al snel de zaken op orde te hebben. De beste manier om er achter te komen of dit daadwerkelijk het geval is, is via maatschappelijke organisaties, aldus de Hoge Commissaris voor Mensenrechten bij de Verenigde Naties Zeid Ra'ad Al Hussein.

STIL kreeg daarom, samen met organisaties als Amnesty Nederland, Defence for Children en het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, gisteren de gelegenheid om in een open en informele setting aan te geven wat volgens ons de belangrijkste aandachtspunten zijn, als het gaat om de rechtsbescherming van migranten in Nederland.

Wantrouwen en uitsluiting

Al snel werd duidelijk dat de Nederlandse overheid haar zaken wat dit betreft verre van op orde heeft. Mensenrechtenschending is voor deze groep mensen aan de orde van de dag. De High Commissioner was met regelmaat zichtbaar gechoqueerd door de verhalen van de aanwezigen. De rechten van kinderen en vreemdelingendetentie waren wat dit aan gaat twee belangrijke thema’s.

STIL benadrukte met name het grote aantal dakloze ongedocumenteerden die slachtoffer zijn van een beleid dat is gebaseerd op wantrouwen en uitsluiting en waarbij schending van mensenrechten doelbewust wordt ingezet als afschrikmechanisme. Daarnaast wees STIL de High Commissioner op het feit dat vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in nationale wetgeving worden uitgesloten van toegang tot vrouwenopvang.

Oproep voor kritisch geluid

De High Commissioner sloot de bijeenkomst af met een bevlogen pleidooi. We leven in cruciale tijden waarin onder matig politiek leiderschap afstand wordt gedaan van mensenrechten in een klimaat waar angst en uitsluiting heersend zijn. Er komen in veel landen verkiezingen aan die bepalend kunnen zijn voor verdere opbouw van- of juist afbreuk aan- de rechten van de mens. Het is belangrijk om juist nu een kritisch geluid te laten horen. De VN is van plan hier de komende jaren actief campagne op te voeren, waarin niet geschuwd wordt individuen aan te spreken. De reactie van de High Commissioner van eergisteren op de boodschap van Geert Wilders is hiervan een voorbeeld (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx). De High Commissioner roept eenieder op hetzelfde te doen.